Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament modifica el projecte dels entorns de la Biblioteca Antoni Comas per fer-lo més econòmic

Escoltar

L’Ajuntament modifica el projecte dels entorns de la Biblioteca Antoni Comas per fer-lo més econòmic

Té un pressupost del 378.000 € i es podrà desenvolupar en 3 mesos

L’Ajuntament ha modificat el projecte d’urbanització dels entorns de la Biblioteca Antoni Comas, situada a l’edifici catalogat de l’antic Escorxador, amb l’objectiu de poder assumir-lo pressupostàriament i desenvolupar-lo durant el 2012.


 

El nou projecte inclou el tancament del recinte, l’adequació dels accessos de vianants a les diverses dependències que conformen l’equipament públic, l’ordenació de l’enjardinament, la recollida d’aigües pluvials, l’enllumenat públic i part del mobiliari urbà. A diferència de l’aprovat inicialment l’octubre del 2011, s’ha reduït la superfície de les zones pavimentades i s’ha suprimit la zona de jocs infantils.

 

El nou projecte, que va ser aprovat ahir en el Ple ordinari de juliol, té un pressupost de 378.102,77 € IVA inclòs i el termini d’execució és de 3 mesos.

 

L’Ajuntament proposarà a la Generalitat que destini els 230.000 € atorgats a Mataró en la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis 2008-2012, a aquesta actuació. La diferència entre l’import subvencionat i el previst en el projecte es finançarà amb ajudes provinents d’altres administracions i amb recursos municipals.

 

 

Urbanització dels entorns de la Biblioteca Antoni Comas

 

El projecte comporta la urbanització interior del recinte que envolta la Biblioteca Antoni Comas i l’adequació dels accessos de vianants a les diverses dependències que conformen l’equipament. L’espai a urbanitzar té una superfície de 7.550 m².

 

Les obres preveuen el tancament del recinte de l’Escorxador, amb accés per a l’escola bressol municipal Els Menuts i al restaurant dels Capgrossos des del carrer de Francisco Herrera, i a la biblioteca des del carrer d’Enric Prat de la Riba.

 

Per emfatitzar l’accés des del carrer d’Enric Prat de la Riba es projecta un paviment de formigó fins a la façana d’accés a la biblioteca. També se preveu una franja de paviment a l’accés de les dues naus laterals, que poden ser utilitzades de manera independent.

 

 

Els espais entre les tres naus que no són de circulació s’hi preveu una superfície rectangular de plantes arbustives. En aquests espais es preveu la plantació de Nassaelia Tenuissima, una planta arbustiva de fulles fines allargades.

 

Pel que fa al perímetre de l’edifici dels Capgrossos i per salvar el desnivell que s’hi construirà es preveu plantar Salvia Greggi Peach, una altra planta arbustiva de flors ataronjades.

 

La jardineria es completa amb la col·locació de Tipuana Tipus, arbres de fulla caducifòlia que se situaran entre les naus per fer ombra als passadissos.

 

La superfície del recinte que no es pavimenta es manté amb sauló.

 

Els dos grups d’arbres i les dues palmeres que ja hi ha a cada costat de l’accés des del carrer d’Enric Prat de la Riba, que queden per sobre la cota del sauló, es mantindran delimitats amb pletines galvanitzades i es cobrirà la superfície amb triturat de poda.

 

El recinte quedarà enllestit amb la instal·lació de l’enllumenat públic i la col·locació de tres bancs model neoromàntic livià sostenible de 3 metres de llargada.

 

També està previst l’enderroc de l’edifici existent amb façana al carrer d’Enric Prat de la Riba.