Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament revisa les ordenacions del Rengle i Lepant-Churruca per desencallar la modificació urbanística

Escoltar

L’Ajuntament revisa les ordenacions del Rengle i Lepant-Churruca per desencallar la modificació urbanística

El Ple aprova un segon text refós per canviar el planejament al sector

El Ple municipal va aprovar ahir amb els vots favorables de tots els grups municipals excepte de la CUP, que es va abstenir, un segon text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació que afecta a l’àmbit Lepant-Churruca/El Rengle. El nou document pretén desencallar la modificació urbanística que l’Ajuntament impulsa en aquest sector discontinu des del 2006 i que, entre altres qüestions, ha de facilitar la implantació d’una escola de primària als entorns del carrer de Lepant.

 

Al novembre de 2007 el Ple va aprovar provisionalment un nou planejament urbanístic per al sector discontinu format per:

 

-         l’illa de 10.025 m² compresa entre els carrers de Lepant, de Cosme Churruca, de Federico Carlo Gravina i el Camí Ral, on es troba el conjunt de l’antiga fàbrica de paper Can Fàbregas;

-         unes porcions de parcel·les de l’àmbit del Rengle que ocupen 3.533 m².

 

La Generalitat va condicionar llavors l’aprovació definitiva de la modificació al compliment d’un seguit de prescripcions que l’Ajuntament va incorporar en un text refós aprovat pel Ple al febrer de l’any passat. Al juny, però, la Generalitat va deixar novament en suspens l’aprovació definitiva i va demanar nous aclariments en relació, principalment, a la dotació de sòls per a equipament i espais lliures al Rengle.

 

El segon text refós introdueix els següents canvis, consensuats amb els serveis tècnics de la Direcció General d’Urbanisme:

 

- S’efectua un traspàs de 1.350m² de sostre residencial del Rengle a Lepant-Churruca. Així, al Rengle es pretén reduir l’impacte de la nova edificació residencial respecte l’equipament previst a l’àmbit, mentre que a Lepant-Churruca es proposa una nova ordenació residencial més compacta. Tot i l’increment de sostre a Lepant-Churruca com a resultat del traspàs, aquest és encara inferior al previst al Pla General vigent. 

 

- Es millora tant la forma com els límits i dimensions dels sòls destinats a espais lliures i

equipaments a Lepant-Churruca, amb unes superfícies sensiblement superiors a les previstes en l’anterior text refós.

 

- Per garantir que els nous espais lliures previstos al Rengle siguin efectius quan s’implanti el nou sostre residencial, l’Ajuntament no concedirà les llicències de primera ocupació dels habitatges si abans no s’han urbanitzat les zones verdes.
 

 


El nou planejament

 

La modificació al sector discontinu Lepant-Churruca/El Rengle atorga nous usos d’equipament i residencials a sòls industrials que ja no estan en funcionament. En general, es determina per a cadascun dels àmbits:

 

Àmbit Lepant-Churruca

 

Es preveu conservar la nau principal de Can Fàbregas i la xemeneia de vapor de l’antic conjunt, elements protegits pel Pla especial del Catàleg del patrimoni arquitectònic de Mataró. La nau s’obtindrà com a cessió obligatòria i gratuïta del sector per implantar-hi una escola de primària que ocuparà 6.775 m². L’accés a l’escola es farà de forma principal a través d’una plaça de 839 m² de superfície que s’obrirà des del carrer de Cosme Churruca cap a l’equipament.

 

L’ordenació residencial a l’àmbit Lepant-Churruca preveu un bloc de 3 plantes alineat al carrer de Cosme Churruca i dos blocs perpendiculars a aquest de 5 plantes cadascun reculats respecte el pla de façana. En total es construiran uns 61 habitatges: 33 de protecció pública, 17 de règim concertat i 11 de renda lliure. Els baixos es destinaran a locals comercials i a equipaments municipals amb un mínim de 200 m².

 

També es preveu un aparcament soterrat públic sota l’equipament escolar.

 

Àmbit del Rengle

 

A aquest àmbit es planteja un bloc lineal aïllat en dos cossos en sintonia amb els edificis de caire residencial previstos a la zona. Tindrà un màxim de 14 plantes, en el punt més alt, i de 5 al més baix. Es faran 92 habitatges de renda lliure. La planta baixa es destina a equipament públic.

 

L’alcalde, Joan Mora, ha destacat avui en la roda de premsa sobre els assumptes tractats al Ple, com un fet “importantíssim” haver desencallat el planejament d’aquest sector gràcies a “un projecte aprovat i consensuat per ambdues bandes (Ajuntament i Generalitat)”. L’alcalde també ha destacat “l’ampli consens” entre els grups municipals que va propiciar l’aprovació ahir al Ple de diferents temes urbanístics que es debatien.