Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Generalitat dóna el vistiplau a la modificació urbanística a l’àmbit Lepant-Churruca/El Rengle

Escoltar

La Generalitat dóna el vistiplau a la modificació urbanística a l’àmbit Lepant-Churruca/El Rengle

Preveu una escola de primària a l’antiga fàbrica de paper Can Fàbregas

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Lluís Recoder, ha aprovat definitivament la modificació puntual del Pla General d’Ordenació relativa a l’àmbit Lepant-Churruca/El Rengle. La resolució, amb data 29 de març, es va donar a conèixer a la Comissió informativa de Serveis Territorials i Via Pública celebrada el 24 d’abril.

 

L’Ajuntament ha impulsat des del 2006 una modificació urbanística en aquest sector discontinu que, entre altres qüestions, ha de facilitar la implantació d’una escola de primària als entorns del carrer de Lepant. El Ple municipal va aprovar al novembre de 2007 provisionalment el nou planejament, i amb posterioritat ha aprovat fins a dos texts refosos per incorporar prescripcions i aclarir dubtes exposats per la Generalitat.

 

El nou planejament urbanístic afecta al sector discontinu format per:

 

- l’illa de 10.025 m² compresa entre els carrers de Lepant, de Cosme Churruca, de Federico Carlo Gravina i el Camí Ral, on es troba el conjunt de l’antiga fàbrica de paper Can Fàbregas;

- unes porcions de parcel·les de l’àmbit del Rengle que ocupen 3.533 m².

 

La modificació atorga nous usos d’equipament i residencials a sòls industrials que ja no estan en funcionament.

 

 

Àmbit Lepant-Churruca

 

Es preveu conservar la nau principal de l’antiga fàbrica de paper Can Fàbregas i la xemeneia de vapor de l’antic conjunt, elements protegits pel Pla especial del Catàleg del patrimoni arquitectònic de Mataró. La nau s’obtindrà com a cessió obligatòria i gratuïta del sector per implantar-hi una escola de primària que ocuparà 6.775 m². L’accés a l’escola es farà de forma principal a través d’una plaça de 839 m² de superfície que s’obrirà des del carrer de Cosme Churruca cap a l’equipament.

 

L’ordenació residencial a l’àmbit Lepant-Churruca preveu un bloc de 3 plantes alineat al carrer de Cosme Churruca i dos blocs perpendiculars a aquest de 5 plantes cadascun reculats respecte el pla de façana. En total es construiran uns 61 habitatges: 33 de protecció pública, 17 de règim concertat i 11 de renda lliure. Els baixos es destinaran a locals comercials i a equipaments municipals amb un mínim de 200 m².

 

També es preveu un aparcament soterrat públic sota l’equipament escolar.

 

 

Àmbit del Rengle

 

A aquest àmbit es planteja un bloc lineal aïllat en dos cossos en sintonia amb els edificis de caire residencial previstos a la zona. Tindrà un màxim de 14 plantes, en el punt més alt, i de 5 al més baix. Es faran 92 habitatges de renda lliure. La planta baixa es destina a equipament públic.