Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les platges del Varador i del Callao renoven la certificació Q de Qualitat Turística

Escoltar

Les platges del Varador i del Callao renoven la certificació Q de Qualitat TurísticaLes platges del Varador i del Callao han renovat aquest estiu la certificació de la marca ‘Q’ de Qualitat Turística que atorga l’Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), que ja hem tingut els anys 2010 i 2011. La província de Barcelona té 10 platges certificades amb aquest distintiu de qualitat, de les quals dues són de Mataró.


La ‘Q’ de Qualitat Turística és un certificat que l’ICTE dóna a aquelles platges que compleixen uns nivells de qualitat als serveis que presten als usuaris. L’obtenció d’aquest distintiu, que es visualitza a les platges certificades amb una bandera (una ‘Q’ blanca sobre un fons blau) i als panells informatius situats al passeig Marítim, representa el reconeixement a la tasca realitzada per l’Ajuntament de Mataró.

                                                                                                                         

Per obtenir aquest certificat, les platges han de reunir una sèrie de requisits, que són avaluats per una empresa d’auditoria externa. Els serveis que es puntuen són: direcció, seguretat, salvament i primers auxilis, informació, neteja i recollida selectiva de residus, manteniment d’instal·lacions i equipaments, accés, serveis higiènics, oci.

 

Una puntuació a partir de 6 indica conformitat amb el servei; entre el 7 i 8, de satisfacció i entre el 9 i 10, d’excel·lència.

 

Les platges del Varador i del Callao han obtingut els següents resultats:

 

direcció,                                                            8.9

seguretat, salvament i primers auxilis,           9.4

informació,                                                        10

neteja i recollida selectiva de residus,            9

manteniment d’instal·lacions i equipaments,  8.5

accessos,                                                           8.5 

serveis higiènics,                                              9.1

oci.                                                                     9.4 

 

En tots els casos es destaca positivament iniciatives de l’Ajuntament per tal d’oferir serveis que es troben en un procés de millora contínua, buscant sempre la satisfacció per part de l’usuari.

 

 


Distintiu SICTED a les platges del Varador i del Callao i l’Oficina de Turisme


 

El distintiu ‘Q’ de qualitat turística no és l’únic que renova aquest any la nostra ciutat, ja que les platges del Varador i del Callao han aconseguit la renovació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació (SICTED), que reconeix la qualitat de la seva oferta turística. Des de l’Oficina de Turisme de Mataró també s’està treballant per aconseguir a la tardor la renovació del SICTED.

 

EL SICTED permet gestionar la qualitat de les empreses i serveis turístics. L’Oficina de Turisme va obtenir l’any 2010 aquest distintiu. Per aconseguir-ne la renovació s'està treballant per garantir l’acompliment d’un manual de bones pràctiques en l’àmbit de personal, organització dels serveis, relació amb les empreses proveïdores, instal·lacions, comercialització de productes, satisfacció de les persones usuàries i gestió mediambiental i superar l’auditoria de renovació.El projecte SICTED és un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per l’Institut de Turisme d’Espanya (Turespaña) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i respon a la necessitat de dotar als destins turístics de mecanismes que permetin integrar i focalitzar les actuacions empreses per aconseguir un objectiu comú: la millora de la qualitat turística d’empreses i serveis. El SICTED treballa amb empreses / serveis turístics de fins a 30 oficis diferents, amb l’objectiu final de millorar l’experiència i satisfacció del turista.

 

Al projecte d’àmbit estatal participen 148 destinacions que acullen més de 4.000 empreses distingides. A la província de Barcelona, on  la Cambra de Comerç de Barcelona i la Diputació de Barcelona s’encarreguen de promoure aquest projecte amb la coordinació del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme a la destinació Costa de Barcelona-Maresme, hi participen 436 empreses.