Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aigües de Mataró obté un resultat positiu de més de 2 milions d’euros al tancament del 2012

Escoltar

Aigües de Mataró obté un resultat positiu de més de 2 milions d’euros al tancament del 2012

Ahir va ser presentat a la Junta General d’Aigües de Mataró el balanç dels comptes anuals i l’informe de gestió de la companyia corresponent a l’exercici 2012.


 

El benefici net d’Aigües de Mataró va ser de 2,036 milions d’euros, consolidant el resultat positiu que ve tenint la companyia en els darrers anys i que en l’exerci anterior havia estat de 1,337 milions d’euros.

 

D’acord amb el Pla de Sanejament aprovat per l’Ajuntament, AMSA va aportar l’any passat 2 milions d’euros a l’Ajuntament en concepte de dividends i 16.000 euros més per dotar un fons social gestionat pel Servei de Benestar Social per tal de compensar l’increment del rebut de l’aigua a les famílies més desfavorides i perjudicades per la crisi.

 

El total d’ingressos d’Aigües de Mataró durant el 2012 va ser de més de 15,2 milions d’euros i, concretament, l’import net de facturació va ser de 12,5 milions d’euros, que suposa un increment del 0,32% respecte al 2011.

 

Les inversions dutes a terme han estat de 1,699 milions d’euros, que representa un increment de 28% respecte al 2011, i l’endeutament de la companyia se situa en 7,545 milions d’euros, que representa una disminució de 6,45% respecte l’any anterior (8,066 milions).

 

 


Millora de les xarxes

 

L’informe de gestió recull que Aigües de Mataró va seguir realitzant esforços durant l’any passat en la millora de la xarxa de subministrament d’aigua i de clavegueram de la ciutat. Les actuacions s’han fet seguint les directrius marcades pels plans directors de l’aigua (PDAM) i del clavegueram (PDCLAV) i coincidint en la mesura del possible amb les actuacions i obres municipals.

 

Concretament, s’han instal·lat fins a 3.909 ml de canonades i fins a 353 ml de col·lectors de la xarxa de clavegueram. A més, s’ha realitzat la neteja de 71,9 km de xarxa de clavegueram.

 

Durant l’any 2012, l’aigua distribuïda ha estat un 81,7% procedent d’ATLL sistema TER-Llobregat i un 18,3% de les captacions pròpies. Això representa que s’ha incrementat en un 23,7% la captació amb recursos propis (pous i mines) respecte al 2011.

 

Finalment, es continua mantenint un nivell excel·lent en quant al rendiment de la xarxa d’abastament, i aquest 2012 ha estat un 92,5%, mantenint-se per sobre de la mitjana de Catalunya que es situa en el 78,1%.

 

 

El consum i la millora del parc de comptadors

 

Per una població de 124.120 habitants, que no suposa cap increment respecte al 2011, la dotació d’aigua a la ciutat de Mataró ha estat de 155 l/hab/dia, una disminució de 7,2% respecte al 2011. El consum domèstic s’ha mantingut en 101 l/hab/dia pràcticament el mateix que l’any anterior.

 

Aigües de Mataró per complir amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la xarxa d’abastament ha seguit renovant els comptadors, aplicant segons el (PDAM), el programa de detecció i substitució dels comptadors avariats, i mantenint la substitució sistemàtica dels comptadors més antics per comptadors nous i de millor qualitat. Així, l’any 2012 s’han canviat 1.365 comptadors i s’han renovat 2.309. El parc de comptadors totals a 31/12/2012 és de 56.937, dels quals 22.885 son electrònics.