Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova definitivament les Ordenances Fiscals 2014 i estableix noves bonificacions de caràcter social

Escoltar

El Ple aprova definitivament les Ordenances Fiscals 2014 i estableix noves bonificacions de caràcter socialEl Ple va aprovar ahir definitivament la modificació de les Ordenances fiscals, taxes i preus públics per al 2014. La majoria dels tributs municipals no experimenten cap variació respecte el 2013, a excepció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i la taxa de cementiris.


 

La modificació de les ordenances va ser aprovada amb els vots a favor del govern (CiU), el PSC, i el PPC, l’abstenció d’ICV-EUiA, i els vots en contra de PxC i la CUP. Durant la sessió plenària també es van aprovar les bases per a la concessió de subvencions per al pagament de l’IBI i de la taxa de la brossa domiciliària per raons socials, que van prosperar amb els vots a favor de CiU, PSC, PPC i ICV-EUiA i les abstencions de la resta de grups de PxC i la CUP.

 

En el període d’exposició pública que ha transcorregut des de l’aprovació inicial de les ordenances el 30 d’octubre s’han presentat al·legacions per part dels grups municipals, la Cambra de la Propietat, la Comissió especial mixta per prevenir els desnonaments i dos ciutadans a títol particular.

 

Els canvis més significatius que s’hi han introduït finalment són:

 

-S’incrementen les bonificacions per l’ús de la deixalleria. Es bonificarà el pagament de la taxa de la brossa domiciliària: de 4 a 6 usos (bonificació del 10%), de 7 a 12 usos (15%) i més de 12 usos (20%). Pel que fa a l’ús de la deixalleria per a activitats econòmiques, en alguns residus es suprimeix el límit de pes a partir del qual es cobrava el preu, en alguns altres s’incrementa aquest límit a partir del qual es cobra el preu i, al mateix temps, es rebaixa la tarifa.

 

-S’estableixen noves bonificacions del 75% de la quota de la taxa de llicència ambiental i comunicacions prèvies per a persones menors de 30 anys en situació d’atur.

 

- Es detallen els requisits de la nova bonificació de l’ICIO del 80% de les obres fetes per trasllat forçós per raons urbanístiques.

 

- S’incrementa la Taxa d’Ocupació de Via Pública per a caixers automàtics en un 50% (de 200 a 300 € en el cas de al categoria fiscal de carrer 4a) per considerar que, a causa de la reestructuració del sector bancari, han tancat moltes oficines i, per tant, augmenta la intensitat de l’aprofitament dels caixers que es mantenen.

 

-Es reformula el redactat de la també nova bonificació de l’Impost de Bens Immobles (IBI) destinada als equipaments esportius, detallant els requisits per gaudir de la bonificació de fins el 95% de la quota. Aquesta bonificació es podrà efectiva si l’activitat esportiva es realitza en col·laboració amb els programes establerts per la Direcció d’Esports de l’Ajuntament i sempre que l’immoble tingui la qualificació urbanística d’equipament esportiu.

 

-Es creen una nova taxa específica per l’expedició de documents administratius d’un tipus d’arma nou (50 €) i, dins la taxa per llicències ambientals, s’estableixen tres noves taxes per actes extraordinaris subjectes a llicència (670 €), per actes extraordinaris subjectes a comunicació prèvia (57€) i per legalització d’habitatges turístics (41 €).

 

-S’incrementa fins a 30 € l’import de la taxa per informes del grau d’integració social per arrelament social per reagrupament familiar i l’informe de l’esforç d’integració per la renovació de la residència temporal i la modificació de residència

 

- Es tramitaran expedients per obrir línia de subvencions per ajudar al pagament d’impostos i taxes a microempreses que generin ocupació i per particulars que realitzin obres en zones incloses en la Llei de Barris.

 

Contribuent mitjà

 

L’impacte de les noves ordenances sobre el contribuent mitjà de cara a l’any que ve pot representar un increment d’uns 14,60 euros i de 12,70 euros en el cas que el contribuent sigui una empresa amb xifra de negocis superior a 1 milió d’euros.

  

Els rebuts de l’IBI s’incrementen com a màxim un 3,855%, tal com estava previst, ja que per segon any consecutiu s’ha establert aquest topall per pal·liar els efectes de la revisió cadastral.

 

La taxa de cementiris s’incrementarà d’acord amb l’IPC més 2 punts, en compliment del plec de clàusules del contracte amb l’empresa que és la concessionària d’aquest servei.