Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament acorda treballar de manera conjunta i estratègica les polítiques culturals

Escoltar

L’Ajuntament acorda treballar de manera conjunta i estratègica les polítiques culturals

El Ple de febrer va aprovar per unanimitat la proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC, CiU i PPC per realitzar un Pacte per a la Cultura a Mataró.


 

El text íntegre de la proposta és el següent:

 

“El context actual de crisi econòmica ha comportat reajustar recursos, repensar polítiques i establir prioritats.

 

Alhora vivim un moment de canvi de cicle, de final d’etapa, i cal obrir noves vies amb nous objectius que tinguin el seu fonament en aquest nou escenari i ens permetin progressar.

 

S’encara aquesta situació complexa i difícil tenint clar que cal defensar amb fermesa els drets i el benestar aconseguits, i amb la voluntat de situar la ciutat en el terreny de les noves oportunitats.

 

És prou conegut que la cultura, tant a nivell de país com a nivell local, és un dels sectors que més està patint els afectes de la crisi.

 

La gravetat i durada de la crisi, la disminució de la despesa pública, malgrat els esforços que s’estan fent en nous projectes, en l’àmbit cultural, la càrrega impositiva o la disminució de públics són alguns dels elements que afecten al desenvolupament de la cultura a la nostra ciutat com també en el nostre país.

 

A Mataró, per exemple, la situació i la manca de disponibilitat econòmica d’altres administracions ha obligat a anul·lar projectes culturals existents o bé estem en plena fase de replanteig d’altres. Tot i que no s’ha d’oblidar que també han sorgit noves propostes culturals.

 

La voluntat de superar aquesta situació comporta que la revisió de les polítiques culturals no es pot fer anant peça a peça i amb la mirada d’abans, ans al contrari cal fer-ho amb una visió global, amb pensament estratègic i sumant a tots els agents culturals de la ciutat implicats, fent-los partícips de la diagnosi, de les propostes i dels resultats.

 

A Mataró, estem convençuts que la cultura ha de ser una de les prioritats estratègiques de futur.

 

Les dimensions de la cultura ens indiquen la seva importància: és un sector econòmic estratègic que aporta valor afegit i innovació; la seva dimensió social enforteix la cohesió, la identitat i els valors; és l’expressió col·lectiva de les tradicions, costums i sentiments d’un poble; la importància de l’aposta per la creativitat popular, com exercici artístic o de pensament i d’innovació; o el pes la cultura com a base indiscutible de l’educació de qualitat per a tothom.

 

Ara més que mai, volem que la cultura sigui un element fonamental, no un ornament. Un element central i no perifèric.

 

És per tot això que proposem un Pacte per la Cultura: per defensar que la cultura sigui una prioritat estratègica; per compartir els principis d’una cultura central i fonamental; i per iniciar un procés de debat per elaborar un pla estratègic que defineixi els objectius de la cultura de Mataró en els propers anys. Un Pacte i un debat que volem obert, que impliqui els agents culturals de la ciutat (creadors, entitats, empreses i institucions) i que estableixi horitzons i objectius que suscitin el màxim consens. 

 

Un Pacte de ciutat per un nou model cultural per a Mataró.

 

És per tot això que els grups signants proposen al Ple l’adopció dels següents acords:

 

1. El Ple de l’Ajuntament acorda treballar de manera global i estratègica les polítiques culturals per definir un nou model cultural per a la ciutat en el marc d’un acord polític per un Pacte per a la Cultura a Mataró.2. Obrir el Pacte per la Cultura als agents culturals de la ciutat i fer-los protagonistes. Ha de ser un Pacte entre institució i societat civil.3. El Ple acorda que el Govern municipal constitueixi una comissió del Pacte per la Cultura en el futur Consell Municipal de Cultura tan aviat com aquest es constitueixi per obrir aquest debat.4. El Govern municipal cercarà els recursos per posar les bases i donar el suport tècnic necessari al debat per un Pacte per la Cultura i presentarà als grups municipals, durant el primer trimestre de l’any, una proposta de continguts, actuacions (Llibre Blanc, Pla Estratègic) i calendari”.