Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament congela la major part dels tributs, taxes i preus públics per al 2014

Escoltar

L’Ajuntament congela la major part dels tributs, taxes i preus públics per al 2014

Només s’incrementa l’IBI un 3,85% i la taxa de cementiris, fet que representarà que el contribuent mitjà pagarà uns 14,60 € més que l'any 2013El Ple va aprovar ahir provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals, taxes i preus públics per al 2014. La majoria dels tributs municipals no experimenten cap variació respecte el 2013, a excepció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i la taxa de cementiris.


 

L’impacte de la modificació de les ordenances sobre el contribuent mitjà de cara a l’any que ve pot representar un increment d’uns 14,60 euros i de 12,70 euros en el cas que el contribuent sigui una empresa amb xifra de negocis superior a 1 milió d’euros.

 

Impostos Els rebuts de l’IBI s’incrementen com a màxim un 3,855%, tal com estava previst, ja que per segon any consecutiu s’ha establert aquest topall per pal·liar els efectes de la revisió cadastral.

 

La taxa de cementiris s’incrementarà d’acord amb l’IPC més 2 punts, en compliment del plec de clàusules del contracte amb l’empresa que és la concessionària d’aquest servei.

La modificació de les ordenances va ser aprovada amb els vots a favor del govern (CiU), les abstencions del PSC, PPC, ICV-EUiA, CUP i els vots en contra de PxC.

 

Durant la sessió plenària també es van aprovar les bases per a la concessió de subvencions per al pagament de l’IBI i de la taxa de la brossa domiciliària per raons socials, que van prosperar amb els vots a favor de CiU i el PSC i les abstencions de la resta de grups.

 

 

Novetats a la brossa comercial i a la taxa de guals

 

Els preus de la brossa comercial es mantenen, però s’ha introduït un nou tram de tributació per superfície de local i s’ha modificat el grup d’activitats que generen envasos.

 

També hi ha novetats a la taxa de manteniment i senyalització de guals i estacionaments reservats, que s’incrementen un 2,47% d’acord amb la revisió de preus del contracte que té l’Ajuntament amb la concessionària d’aquest servei.

 

 

Noves tarifes: expedició de documents, autotaxis i retirada de senyals

 

S’estableixen dues noves taxes de 20 euros cada una d’elles per a l’expedició de dos documents relacionats amb estrangeria. El primer és per la sol·licitud de l’informe sobre el grau d’integració social per l’arrelament social i el segon és l’informe sobre l’esforç d’integració per a la renovació del permís de residència temporal.

 

També hi ha dues noves taxes per als autotaxis: per la sol·licitud de canvi de dia setmanal (52,30 euros) i pel canvi de la capacitat del vehicle (52,30 euros)

 

Finalment, s’han creat taxes per la retirada de suport de senyals de trànsit (36,55 euros), senyalització informativa (257,70 euros), o aparcaments de bicicletes (51,50 euros).

 

 

Bonificacions IBI per equipaments esportius

 

L’Ajuntament crea de cara al 2014 una nova bonificació de fins al 95% de l’IBI per a entitats i empreses que gestionen equipaments esportius. El termini temporal per a aquestes bonificacions és de 2 anys.

 

 

Bonificacions ICIO

 

S’ha acordat una bonificació del 95% de l’Impost de Construccions i Obres (ICIO) per a la realització d’obres de restauració i conservació de béns catalogats i una bonificació del 80% de la quota del mateix impost per a les obres fetes a causa del trasllat forçós de les activitats (sobretot en supòsits d’execucions de planejament urbanístic).