Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament crea el Registre Ciutadà per fomentar la participació dels ciutadans en l’activitat municipal

Escoltar

L’Ajuntament crea el Registre Ciutadà per fomentar la participació dels ciutadans en l’activitat municipal

Les persones registrades tindran informació dels projectes del seu territori o àmbits d’interès

El Ple de febrer va aprovar inicialment el Reglament de funcionament del Registre Ciutadà que tindrà per objectiu recollir les dades de les persones que manifestin el seu interès per estar informades de l’activitat municipal i per participar en els òrgans i processos que l’Ajuntament porti a terme. La inscripció al registre té caràcter voluntari i gratuït.


 

La creació del Registre Ciutadà està prevista en el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat el passat mes de desembre, per tal de fomentar la implicació d’un major nombre de ciutadans a títol individual, de diferents edats, orígens i sectors professionals, en els assumptes públics del municipi.

 

Es podran inscriure en el Registre Ciutadà aquelles persones empadronades a Mataró més grans de 16 anys o que acreditin desenvolupar la seva activitat professional a la ciutat.

 

Les persones inscrites rebran informació continuada dels projectes que es desenvolupin en els seus territoris o àmbits d’interès. A més, quan l’Ajuntament iniciï algun tipus de procés participatiu s’hi adreçarà per informar-les i motivar la seva implicació en el procés. Els inscrits també podran formar part d’altres òrgans de participació com consells territorials, taules o grups de treball que es creïn.

 

Pel que fa als consells territorials, cobriran les places adscrites a ciutadans a títol individual. S’escollirà un ciutadà per cada 3.500 habitants del territori, tot i que en cada consell hi participaran un màxim de 8 ciutadans i un mínim de 4. S’escolliran de manera aleatòria cada 4 anys coincidint amb la meitat del mandat

 

Una vegada inscrits en el Registre Ciutadà, els ciutadans rebran una Guia de participació de Mataró on es recullen els principals aspectes que regula el Reglament de Participació Ciutadana i els canals que es poden utilitzar per implicar-se en el dia a dia de la ciutat i als escollits per formar part d’un consell territorial se’ls impartirà una sessió formativa sobre el funcionament i característiques dels consells de participació.

 

Una vegada feta l’aprovació inicial, el document se sotmet a informació pública durant 30 dies per tal de què les persones interessades puguin consultar-lo o presentar suggeriments o al·legacions. Si no hi ha cap al·legació, passats els dies la normativa esdevindrà definitiva.