Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró reforça la protecció dels usos agrícoles i forestals al sòl no urbanitzable

Escoltar

Mataró reforça la protecció dels usos agrícoles i forestals al sòl no urbanitzable

Només es podran fer altres activitats si estan vinculades a aquests usos prioritaris

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir, 4 d’abril, provisionalment, una modificació puntual del Pla General d’Ordenació que afecta al sòl no urbanitzable de la ciutat. Es tracta de prop de la meitat del terme municipal, en concret 1.105 Ha que integren el sòl agrícola de les Cinc Sènies i el sòl forestal situat per sobre de l’autopista C-32.

 

L’objectiu de la modificació és disposar d’una normativa actualitzada del sòl no urbanitzable més àgil i entenedora que dinamitzi i millori la gestió d’aquests terrenys.

 

El 5 de març de 2009 el Ple va aprovar inicialment la modificació. El document actual recull algunes de les 22 al·legacions que es van presentar en el seu moment i incorpora esmenes i recomanacions de la Generalitat. A més, s’han incorporat els canvis normatius referents al Pla director del sistema costaner, el Pla territorial metropolità de Barcelona, i el Pla director de la línia orbital de tren.

 

 

Usos dominants i prioritaris

 

El canvi fonamental respecte al planejament vigent, i també respecte a l’aprovació inicial de la modificació, és que els usos agrícoles i forestals passen a ser dominants i prioritaris –ara només es qualificaven de dominants–, augmentant així la seva protecció. Es podran fer edificacions noves per dur a terme aquests usos (habitatge rural, magatzem agrícola, hivernacles, magatzem forestal, construccions pecuàries familiars). També es permetrà destinar 100 m² de sostre màxim de les finques a venda directa de plantes, fruites, hortalisses, llenya, bolets, etc., sempre i quan el 50% dels productes de venda siguin propis.

 

Els altres usos compatibles que es podran dur a terme hauran d’estar sempre vinculats a que l’activitat principal del terreny sigui agrícola o forestal. Les activitats complementàries es duran a terme sempre en construccions existents, que estaran regulades mitjançant el Pla especial del Catàleg de masies i cases rurals, que es preveu aprovar properament.

 

Al 2009 ja es va elaborar un primer catàleg amb 37 masies i cases rurals, que ara queda sense efecte. El nou catàleg contemplarà tot l’àmbit de la modificació i es preveu que aplegarà un centenar de construccions. En aquestes cases es podran fer obres de reforma, rehabilitació i petites ampliacions per destinar-les a activitats com turisme rural, restaurants, hotels, activitats artesanals, activitats d’interès públic i serveis comunitaris, que es modularan i regularan segons les normes del Pla especial.

 

 

Ampliació del sector agrícola de les Cinc Sènies

 

La modificació del Pla General d’Ordenació amplia l’àmbit agrícola de les Cinc Sènies cap als veïnats de Valldeix i de Mata, incorporant els conreus i zones agrícoles situats per sobre de l’autopista. Aquesta ampliació ja estava prevista al Pla especial de les Cinc Sènies-Valldeix-Mata que es va aprovar inicialment al 2002.

 

També es crea la qualificació d’Equipament agrari en sòl no urbanitzable de titularitat pública o privada, per usos vinculats al món agrícola, com podrien ser estudis agrícoles, tallers d’agricultura ecològica, foment de la cultura rural, mercat de productes de les Cinc Sènies o oficines corporatives agrícoles.