Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un acord de l’Ajuntament amb FCC garanteix el sou dels treballadors de la brossa i neteja viària fins la fi de contracte

Escoltar

Un acord de l’Ajuntament amb FCC garanteix el sou dels treballadors de la brossa i neteja viària fins la fi de contracteL’Ajuntament de Mataró i l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA (FCC), concessionària dels serveis de recollida de la brossa i neteja viària, han arribat a un acord per mantenir els sous dels treballadors fins a la finalització del contracte municipal, el 30 de juny de 2014.

 

Els treballadors d’aquests serveis havien protagonitzat en els darrers mesos dos anuncis de vaga, que en cap dels casos es va dur a terme, davant la possibilitat que l’empresa retallés els sous.

 

L’Ajuntament va adjudicar al 2006 a FCC el contracte de gestió de la recollida d’escombraries i neteja viària per un termini de 8 anys. Al 2008, l’empresa va signar amb els seus treballadors un nou conveni col·lectiu, amb vigència fins al 2011, que es va prorrogar després fins al 2013 i va comportar increments salarials.

 

L’empresa va reclamar el passat febrer per escrit a l’Ajuntament una compensació econòmica pels sobrecostos de la mà d’obra del contracte a conseqüència del nou conveni. En un segon escrit de finals de maig FCC va sol·licitar també el 30% del benefici industrial dels anys 2009 a 2012, així com una aportació extraordinària que, com a gratificació, pot arribar a un 1% sobre el cost total del servei certificat anualment. Les retribucions per aquests dos conceptes, previstes en el contracte si es compleixen uns determinats resultats en la prestació dels serveis, no havien estat reclamades en aquests darrers anys per l’empresa.

 

Després d’estudiar les reclamacions, un informe tècnic municipal ha fet palès que hi han diferències entre el contracte inicial previst i la realitat efectuada i que la situació econòmica sobrevinguda no ha estat conseqüència d’una mala gestió per part del contractista. En el període total de la concessió, el contracte preveia que FCC ingressés 71,9 milions d’euros tenint en compte les revisions d’IPC. En canvi, aquestes quantitats s’han vist retallades en més d’un 10% per raons pressupostàries, situació que s’ha sumat a l’increment de costos salarials pel nou conveni.

 

Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir abonar a l’empresa la quantitat total d’1.416.680,4 €, que correspon als següents conceptes:

 

- 866.429,76 € (IVA inclòs), que corresponen a una part del desequilibri econòmic total (2.888.099,19 €) que tindrà la concessió fins al 30 de juny de 2014 a causa de l’increment salarial aplicat als treballadors. Malgrat que inicialment FCC reclamava la quantitat íntegra, l’Ajuntament reconeix aquest desequilibri només entre novembre de 2012 –data de l’acta de conciliació signada davant el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat per evitar que es materialitzés el primer anunci de vaga– i juny de 2014, quan acaba el contracte.

 

- 276.538,45 € (IVA inclòs), corresponent al 30% del benefici industrial dels anys 2009 a 2012.

 

273.712,19 € (IVA inclòs), en concepte d’aportació extraordinària pels resultats dels serveis en el període 2009-2012, que equival al 0,80% dels imports certificats.

 

L’import total es facturarà i abonarà quan finalitzi el contracte, el 30 de juny de 2014.

 

A canvi de les quantitats abonades, FCC es compromet a mantenir el salari dels treballadors fins la fi de contracte i a no reclamar cap més quantitat en concepte de sobrecostos de mà d’obra, ni per les quantitats retingudes del benefici industrial i l’aportació extra del període 2009-2012.