Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou planejament de l’àmbit del Sorrall dotarà Cerdanyola d’una nova zona comercial amb un hotel

Escoltar

El nou planejament de l’àmbit del Sorrall dotarà Cerdanyola d’una nova zona comercial amb un hotel

La solució urbanística adoptada preserva la zona dels garrofers i millora els accessos a la ciutat des d’Argentona i des de la C-60El Ple municipal va aprovar ahir provisionalment el nou planejament urbanístic de l’àmbit del Sorrall. L’execució de la nova ordenació permetrà dignificar l’entrada de Mataró des d’Argentona i el Vallès Oriental, preservarà els espais lliures de la zona de garrofers i pinedes pròxima al turó de Cerdanyola i dotarà el barri de Cerdanyola amb una nova zona d’usos terciaris, comercials i hotelers.


 

Es manté la distribució del sòl prevista al Pla General vigent, amb prop d’un 87 % de sòl públic i un 13 % de sòl privat.

 

L’aprovació definitiva del document urbanístic correspon ara a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el desenvolupament del sector dependrà de l’impuls dels propietaris del sòl.

 

 

Un document molt participat

 

El juny de l’any passat el Ple va aprovar inicialment la modificació del Pla General d’Ordenació de Mataró en aquest sector. La nova ordenació ha obtingut els informes favorables de la resta d’administracions i organismes competents, algunes de les quals han fet prescripcions i recomanacions que s’han incorporat al document d’aprovació provisional. L’Ajuntament també ha estimat part dels 11 escrits d’al·legacions que s’han rebut durant el període d’exposició pública.

 

Els canvis principals respecte a l’aprovació inicial consisteixen en una redistribució de les zones d’aparcament de vehicles, la reducció de les càrregues urbanístiques, la millora de l’estudi de viabilitat econòmica i l’ampliació del sòl ocupat pel Centre Municipal d’Esports El Sorrall.

 

 

Els detalls

 

El nou planejament urbanístic afecta a una superfície de 233.505 m² situada a la part de ponent de la ciutat, entre la riera d’Argentona i el barri de Cerdanyola. La proposta passa per:

 

-         Millorar les connexions amb la carretera d’Argentona, la C-60 i la cruïlla de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch amb les rondes. A la zona hi haurà 3 rotondes, dues de les quals seran noves (una d’elles resol la connexió entre la carretera d’Argentona i l’autovia Mataró-Granollers).

 

-         No desenvolupar el vial contemplat al Pla General vigent que trinxava la zona de garrofers i pinedes, i preveure nous espais lliures paral·lels a la riera d’Argentona.

 

-         Implantar usos terciaris a l’entorn de la carretera d’Argentona i el complex esportiu del Sorrall amb un sostre màxim de 41.488 m² (893 m² més que al document d’aprovació inicial). Tots els edificis resultants tindrien com a màxim planta baixa més dos plantes.

 

-         Dota la zona de nous aparcaments en superfície per a vehicles, amb 483 places per a cotxes i 100 per a motocicletes.

 

-         Preveure un hotel de planta baixa més 5 plantes a l’entrada de Mataró des del Vallès, concretament a peu de la carretera d’Argentona, just davant d’una de les dues rotondes noves, al qual s’hi podria accedir des de la C-60.

 

-         Concentrar la gran zona d’equipaments públics a l’entorn immediat de l’edifici del Sorrall i fins a l’aparcament en superfície que hi ha a la ronda de Josep Tarradellas amb el passeig de Ramon Berenguer III. Queda inclòs l’àmbit arqueològic i els entorns de la Torre d’en Palauet, que és un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).