Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els propietaris d’habitatges que els cedeixin a la Borsa de lloguer obtindran l’exempció de l’IBI

Escoltar

Els propietaris d’habitatges que els cedeixin a la Borsa de lloguer obtindran l’exempció de l’IBI

L’objectiu és incrementar el parc d’habitatges de lloguer a preus justos o socials

El Ple de febrer, que va tenir lloc ahir, va aprovar provisionalment les bases reguladores d’aquest any per a la concessió de subvencions adreçada a aquells propietaris d’habitatges que els cedeixin a la Borsa de lloguer. La subvenció consisteix en l’exempció del 100 % de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).


 

L’objectiu és poder incrementar el número d’habitatges de la Borsa de lloguer per tal de cobrir la demanda d’habitatges de lloguer a preus justos o socials per fer front a les necessitats dels col·lectius més desfavorits. Atès que el parc d’habitatge públic és insuficient, la cessió d’habitatge privat pot mitigar aquesta carència.

 

Així, poden sol·licitar aquesta subvenció aquells propietaris d’habitatges desocupats que el preu de lloguer que en vulguin obtenir sigui inferior al 30 % dels ingressos de la unitat de convivència que hi accedeixi, com també aquells que compleixin els requisits i ja formin part de la Borsa de lloguer.

 

La subvenció consisteix en la reducció del 100% de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) en cas de lloguer durant tot l’any o la part proporcional dels mesos que ha estat llogat.

 

Una vegada feta l’aprovació provisional es publicaran en el BOP i durant 30 dies es podran presentar al·legacions. Si no hi ha al·legacions les bases reguladores es consideren ja definitives, si es presentessin al·legacions el text hauria de torna a passar pel Ple per ser aprovat.

 

Quan les bases siguin vigents, les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, al registre general de l’Ajuntament.