Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova una proposta d’acord per liquidar a FCC el deute per la construcció de l’edifici El Rengle

Escoltar

L’Ajuntament aprova una proposta d’acord per liquidar a FCC el deute per la construcció de l’edifici El Rengle

La constructora reclama 21,6 milions d’euros més interessos, però el conveni preveu que si es paga aquest any la factura serà de 19,8 milions totals

El Ple municipal, reunit en sessió extraordinària, va aprovar ahir una proposta de conveni entre l’Ajuntament, PUMSA i l’empresa FCC Construcció, SA, que preveu l’extinció del deute corresponent a l’edifici d’usos terciaris El Rengle. El text preveu diferents terminis i formes de pagament, amb un descompte important del deute si l’Ajuntament aconsegueix pagar-lo aquest mateix any.

 

L’empresa municipal d’urbanisme PUMSA va adjudicar a FCC, al juliol de 2007, la construcció d’un edifici d’usos terciaris al sector del Rengle. Les obres, acabades al maig de 2010, han generat un deute de 21.660.208,96 € més interessos que, calculats des de l’1 de maig de 2012 (3 mesos després de la data d’entrada de la factura), pujarien a un total de 23.934.530,90 €. PUMSA ja va liquidar l’IVA corresponent per l’obra al 2012.

 

La factura per la construcció de l’edifici no ha pogut acollir-se a cap de les tres fases del Pla de pagament a proveïdors de l’Estat, motiu pel qual s’ha optat per la negociació directa amb la constructora.

 

 

Contingut de la proposta d’acord

 

En primer lloc, la proposta contempla el reconeixement per part de l’Ajuntament del deute de PUMSA i, com a contraprestació, FCC accepta una rebaixa del 9,50 %, que equival a deixar de pagar els interessos previstos, i per tant deixa el deute en 21.660.208,96 €.

 

Així mateix, estableix que en la data de signatura es farà un primer pagament d’1 milió d’euros. A partir d’aquí, el text preveu diferents possibilitats de pagament:

 

1. La primera opció és que l’Ajuntament liquidi el deute abans del 30 de juny de 2014 (o abans del 15 de setembre si les parts decideixen de mutu acord aquesta ampliació del termini), de manera que s’obtindria un descompte important. La quantitat total a pagar seria de 19.834.027, 99 €, que inclou el milió inicial pagat a compte. 

 

2. La segona opció és que l’Ajuntament liquidi el deute en cinc terminis fins al 2017, de manera que pagaria 1 milió en la data de signatura, 4.660.208,96 € a 30 de juny de 2014 i 5.333.333,33 € en els tres venciments restants (30 de juny de 2015, 2016 i 2017). Aquests pagaments sumarien la quantitat total de 21.660.208,96 €, a la qual s'hi haurien d’afegir interessos de l’Euríbor més 0,5 %.

 

3. Si l’Ajuntament no pogués complir cap de les condicions previstes a les dues opcions anteriors, com a tercera possibilitat podria pagar cada any almenys una octava part del deute amb un interès de l’Euríbor més el 3,5% anual.

 

4. Per últim, si cap de les anteriors es pogués dur a terme, FCC podria reclamar a PUMSA el deute íntegre més els interessos des de l’1 de setembre de 2010 (3 mesos després de l’acabament de l’obra), fet que faria pujar la quantitat a 26.520.569,13 €. A més, s’hi haurien d’afegir interessos d’ajornament a l’interès previst a la tercera opció.

 

La proposta d’acord també preveu que PUMSA i l’Ajuntament posaran a la venda un llistat d’immobles de l’empresa municipal i destinaran els beneficis a la cancel·lació parcial del deute. Si PUMSA no ven aquests actius en 6 mesos FCC estarà autoritzada a vendre’ls en el seu nom i al preu pactat.

 

El conveni es va aprovar en el Ple amb els vots favorables de CiU, PSC, PPC i ICV-EUiA, mentre que els grups municipals de Plataforma per Catalunya i CUP van votar-hi en contra. El Consell d’Administració de PUMSA ja havia aprovat el redactat el passat dimecres 29 de gener.

 

La proposta haurà de ser ara ratificada a nivell intern per l’empresa constructora de l’edifici, FCC Construcción, SA, i signada per les parts –Ajuntament, PUMSA i FCC–, i el consistori haurà d’obtenir el finançament necessari per dur-lo a la pràctica.

 


L’alcalde, Joan Mora, s’ha referit aquest matí en roda de premsa a la proposta d’acord que, segons ha dit, resol “l’amenaça del concurs de creditors” que hi havia sobre PUMSA. “Estic convençut que l’Ajuntament podrà complir amb els terminis que ens hem posat amb un màxim de 8 anys”, ha manifestat.