Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament congela els preus dels serveis educatius per al curs 2014-15

Escoltar

L’Ajuntament congela els preus dels serveis educatius per al curs 2014-15

S’han creat cursos o modificat preus de l’Escola de Música de Mataró, l’Aula de Teatre i l’institut Miquel BiadaEl Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir els preus públics per al curs 2014-15 dels nous cursos creats o modificacions realitzades de l’Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM), l’Aula de Teatre i l’institut Miquel Biada. Els preus de les escoles bressol, el Centre de formació permanent Tres Roques i l’Escola d’adults Can Noè mantenen els mateixos preus que el curs 2013-14.


 

Escola Municipal de Música

 

L’oferta de l’Escola Municipal de Música (EMMM) per al curs 2014-15 s’ha incrementat amb 4 programes nous i s’ha anul·lat el programa Instrument individual adults.

 

Programes nous:

. Cor infantil: 185 € /curs.

. Cor de joves: 300 € /curs.

. Música en família: 250 € /curs.

. Música a mida: 866 € /curs.

 

Resta de programes: 

. Iniciació: 185 € /curs.

. Roda d’instruments: 257 € /curs.

. Formació bàsica 1: 410 € / curs.

. Formació bàsica 2: 515 € / curs.

. Formació avançada 1(grup): 670 € / curs.

. Formació avançada 1 (individual): 770 € / curs.

. Formació avançada 2 (grup): 820 € /curs.

. Formació avançada 2 (individual): 925 € / curs.

. Preparació accés grau superior: 1.400 €.

. Cor adults: 257 € / curs.

 

Als alumnes que no estiguin empadronats a Mataró se’ls aplicarà un increment del 20 % en els preus.

 

Tots els preus dels programes, d'activitats extracurriculars i de formació complementària es poden consultar en els documents annexos.

 

 

Aula de Teatre

 

L’oferta de l’Aula de Teatre s’ha modificat parcialment: s’han eliminat cursos, se n’han incorporat de nous i s’ha aprovat un nou concepte de descompte.

 

S’han eliminat els cursos següents:

 

. Teatre: Iniciació teatral (primer, segon i tercer); Optatives quatrimestrals (Teatre físic i improvisació, Màscara, Direcció i Història del teatre al s.XX).

 

. Dansa: Iniciació a la dansa.

 

. Monogràfics per a adults: Dansa clàssica i Taller d’interpretació.

 

Cursos nous:

 

. Cursos teatrals per a adults: Iniciació al teatre (75 € / mes) i Interpretació (50 € / mes).

 

Pel que fa al descompte, es bonificarà amb un 20 % el curs més barat a aquells que facin un curs i un monogràfic o Dansa contemporània.

 

La resta de preus es mantenen:

 

. Teatre: Aula júnior (46 € / mes); Aula júnior plus, grup 15 anys i grup 16 anys (50 € / mes); i Aula júnior plus, grup 17 anys (60 € / mes).

 

. Dansa: Dansa Joves (46 € / mes); Dansa contemporània (50 € / mes).

 

. Monogràfics: Infantils (25 € / mes); Adults (30 € / mes); Taller d’integració (22 € / mes).

 

 

Institut Miquel Biada

 

Pel que fa a l’institut Miquel Biada, s’han aprovat els preus públics referents a assignatures i cicles formatius per tal que els alumnes paguin únicament les matèries que estudien durant l’any i no la matrícula sencera encara que no cursessin totes les assignatures, tal com passava fins ara.

 

Així, els nous preus públics de l’institut Miquel Biada que s’han modificat són els següents:

 

. Matèria o assignatura de 1r de batxillerat: 11,50 €.

. Matèria o assignatura de 2n de batxillerat: 8,40 €.

. Cicle formatiu (matrícula de fins un terç de les unitats formatives d’un curs): 60 €.

. Cicle formatiu (matrícula d’entre un i dos terços de les unitats formatives d’un curs): 120 €.

. Cicle formatiu (matrícula de més de dos terços de les unitats formatives d’un curs): 180 €.

. Cursos no reglats: 40 € mòdul / hora, l’any passat el preu era de 77 € mòdul / hora.

 

Es mantenen la resta de preus públics del centre:

 

. 1r ESO a 4t ESO: 133 € / curs (inclou agenda, carpeta, activitats fora del centre, material escolar i plataforma de gestió integral).

. 1r Batxillerat: 130 € / curs (inclou agenda, carpeta, activitats fora del centre i material de suport).

. 2n Batxillerat: 75 € /curs (inclou agenda, carpeta, activitats fora del centre i material de suport).

. Cicles Formatius: 168 € / curs (inclou agenda, carpeta, activitats fora del centre i material de suport).

 

Tots els preus detallats i també els preus d'utilització de la sala d'actes, la sala de conferències o les aules es poden consultar en els documents annexos.

 

 

Centre de formació permanent Tres Roques

 

Els preus públics referents al Centre de formació permanent Tres Roques es mantenen igual que l’any passat:

 

. Cursos de millora de les competències personals: 3 € / hora.

. Cursos de formació professionalitzadora: 3,50 € / hora.

. Cursos de suport familiar: 4 € / hora.

. Cursos d’ampliació cultural: 4,50 € / hora.

. Cursos de Tres Roques Jove: 3,50 € / hora.

. Conferències i xerrades: 3 € / hora.

 

Ús de la sala d’actes: 32 € / hora fora d’horari d’obertura del centre i 10,30 € / h dins horari.

Ús aula/cuina, aula/taller i aula/informàtica: 32 € / h fora d’horari i 8,20 € / dins horari.

 

 

Escola d’adults Can Noè

 

Els preus públics de l’Escola d’adults Can Noè es mantenen amb el mateix import que l’any passat:

 

. Accés universitat per majors de 25 anys (ciències): 264 € / curs.

. Accés universitat per majors de 25 anys (lletres): 240 € / curs.

. Accés universitat majors 45 anys: 96 € / curs.

. Accés universitat específiques: 120 € / curs.

. Preparació prova accés cicles grau mitjà: 40 € / curs.

. Aprendre a llegir i escriure; Perfeccionar la lectura i l’escriptura; Certificat de formació instrumental: 16 € / curs.

. Graduat en educació secundària (nivells I i II): 25 € / curs.

. Català inicial i bàsic; Castellà inicial i bàsic; Català per a estrangers i per a castellanoparlants: 8 € / curs.

. Cursos d’informàtica i anglès: 1 € / hora.

 

Tots els preus es poden consultar en els documents annexos.

 

 

Escoles bressol municipals

 

Els preus dels serveis bàsics que ofereixen les escoles bressol no pateixen cap increment respecte del curs passat:

 

. Infants de 0 a 1 any: 1.975 € / curs.

. Infants d’1 a 3 anys: 1.470 € / curs.

. Infants de 0 a 1 any (mitja jornada): 1.115 € / curs.

. Infants d’1 a 2 anys (mitja jornada): 817 € / curs.

. Infants d’1 a 3 anys (intensiu 5 hores):1.155 € / curs.

 

Aquest preu es paga en 10 quotes i la Direcció d’Ensenyament podrà atorgar bonificacions del 10 % si coincideixen 2 germans escolaritzats i del 15 % en cas de 3 germans.

 

L’Ajuntament destina per a beques 93.000 € per al curs 2014-15, que representa un 20 % més que el curs 2013-14.

 

Els preus de permanències, servei de menjador i servei de vacances es poden consultar en els documents annexos.