Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament ofereix als joves que cometen infraccions mesures educatives individualitzades

Escoltar

L’Ajuntament ofereix als joves que cometen infraccions mesures educatives individualitzades

És una mesura reparadora adreçada als menors de 16 anys que atenten contra les normes de l’Ordenança Municipal de CivismeL’Ajuntament, a través del Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania i el Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, ha posat en pràctica un nou sistema de prestació de mesures alternatives a les infraccions lleus comeses per menors de 16 anys a l’Ordenança Municipal de Civisme: la mediació reparadora.


 

La mediació reparadora és una mesura educativa individualitzada voluntària que pretén que el menor reconegui i accepti la responsabilitat en els fets i repari el dany ocasionat amb un treball personalitzat realitzat per un mediador. En aquest treball es busca sempre la implicació de la família i es tenen en compte les circumstàncies del menor (entorn, fets, espai, comunitat...).

 

Fins ara s’han acollit a aquest nou procediment 10 menors. Les infraccions comeses més usuals comeses per aquests menors han estat entrar en recintes públics sense autorització, jugar en llocs prohibits i actituds desconsiderades i expressions irrespectuoses cap a l’autoritat.

 

Fins ara, les infraccions lleus de l’Ordenança Municipal de Civisme comeses per menors es podien convalidar per sessions formatives grupals.

 

Aquesta mesura reparadora eximeix als participants de pagar la sanció la primera vegada que es cometi una infracció lleu, però els menors reincidents en la comissió d’una mateixa infracció lleu hauran d’abonar la sanció que s’escaigui.

 

 

Procediment

 

Una vegada comesa la infracció, es comunica a la família l’existència d’aquesta mesura alternativa educativa. Si s’accepta acollir-se a la mediació reparadora es fa una entrevista inicial amb els pares i el menor a partir de la qual el mediador en farà un diagnòstic i un pla de treball. A partir d’aquí el mediador treballa buscant en el jove la reflexió, la responsabilitat davant els fets i la presa de consciència per a la reparació de la falta comesa.

 

El treball amb el jove també comporta la realització d’una dinàmica, un joc de civisme anomenat Civilitza’t”, amb la Creu Roja, un treball grupal i finalment una entrevista de tancament en la qual hi participen el jove i la família.