Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament sanciona 39 propietaris de gossos considerats perillosos durant el 2013 i 2014

Escoltar

L’Ajuntament sanciona 39 propietaris de gossos considerats perillosos durant el 2013 i 2014

La normativa que regula aquests animals vol garantir la seguretat de les persones

El Servei de Via Pública, durant el 2013 i de gener a agost de 2014, ha incoat 39 expedients sancionadors relacionats amb la tinença de gossos potencialment perillosos. La tinença d’aquest tipus de gossos es regula a través de diferents normatives que comporten unes obligacions per als propietaris amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones i la d’altres animals alhora que pretén evitar l’ús indegut que en puguin fer els seus propietaris d’aquests animals.


 

Els 39 expedients incoats l’any passat suposen 90 sancions atès que hi ha expedients que recullen més d’una sanció comesa. Les sancions poden ser referides a requisits legals (llicència, assegurança, cens i microxip) o per temes de comportament en els espais públics. Les sancions han estat les següents:

 

. 26 per no tenir llicència

. 20 per no tenir assegurança de responsabilitat civil

. 15 per no tenir el gos inscrit en el cens municipal

. 9 perquè els gos no porta el microxip

. 20 per portar el gos deslligat i sense morrió

 

La normativa estipula que els gossos considerats potencialment perillosos són entre d’altres: Pit Bull, Bullmastiff, Staffordshire, Dog argentí, Dog de Burdeus, Dòberman, Fila brasiler, Mastí napolità, Rottweiler, Presa canari i Tosa japonès.

 

 

Normatives relacionades amb animals domèstics

 

Les normatives que s’apliquen són les següents:

- Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

- Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

- Llei 50/1999 de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença dels animals potencialment perillosos.

- Reial Decret 287/2002 de 22 de març que desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença dels animals potencialment perillosos.

 Sancions variables

 

Les infraccions detectades es poden sancionar amb imports variables en funció de la gravetat i del tipus d’infracció.

 

Per gossos potencialment perillosos les sancions poden oscil·lar entre els 60,10 als 150,25 € les lleus; les greus de 150,25 a 1.502,53 €, i les molt greus de 1.502,53 a 30.050,60 €, d’acord amb la Llei 10/99. A més, no tenir llicència de gos potencialment perillós és molt greu segons la Llei 50/1999 i les sancions poden anar de 2.404 a 15.025,30 €.

 

Els propietaris dels gossos considerats potencialment perillosos han de tenir en compte el que comporta tenir un animal d’aquestes característiques. A més d’estar regulats per una normativa específica també cal saber que les sancions per infraccions sobre aquests gossos són força elevades, tot atenent a la voluntat de garantir la màxima seguretat en la seva tinença.