Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus aprova una declaració en defensa i suport als clubs esportius de base

Escoltar

La Junta de Portaveus aprova una declaració en defensa i suport als clubs esportius de base

La Junta de Portaveus celebrada el passat 1 de desembre va aprovar una declaració institucional presentada pel grup municipal del PSC que dóna suport als clubs esportius de base davant el pla d’inspeccions que preveu l’Estat en matèria de regularització laboral.

 

La declaració, de la qual es va donar compte també al Ple municipal celebrat dijous 4, es va aprovar amb els vots favorables de CiU, PSC, ICV-EUiA i la CUP. El grup municipal del PPC va votar-hi en contra. A la Junta de Portaveus no va assistir cap membre del grup municipal de PxC.

 

El text íntegre aprovat és el següent:

 

“L’Esport està ara més amenaçat que mai. Les mesures en matèria esportiva que està adoptant el Govern de l’Estat, en un intent de complir amb els seus objectius electorals, recaptatoris i pressupostaris, estan posant en perill la supervivència de clubs i entitats esportives, així com la permanència en aquestes d’entrenadors, esportistes i professionals que volen aportar la seva experiència i formació al col·lectiu d’una manera altruista i voluntària realitzant una magnífica tasca al voltant de l’Esport de base.

 

En l’actual legislatura, el món de l’esport en general i el dels clubs en particular han hagut d’afrontar mesures tan dures del Govern de l’Estat com la pujada de l’IVA del 8 al 21 % per l’ús d’instal·lacions esportives. Alhora, les amenaces de la imposició de la Llicència Esportiva Única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport, limitar greument els ingressos de les federacions catalanes, augmentar els costos dels esportistes que vulguin competir i envair, una vegada més, les competències autonòmiques, en aquesta ocasió en matèria esportiva.

 

Per tot aquest seguit de mesures que han endurit molt més la situació que existeix com a conseqüència de la crisi, hem de sumar-hi la següent: a partir de l’1 de novembre, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha iniciat una campanya que, sota la denominació “Regularización laboral de la actividad desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro”, posa en greu perill la supervivència de l’esport de base. Aquesta última mesura es converteix en una amenaça sense precedents i llença pel terra el magnífic treball i la insubstituïble funció que realitzen centenars de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

 

El que hi ha al darrera d’aquesta mesura és l’atac al gran moviment de voluntariat esportiu sense ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i imprescindible en els clubs i associacions esportives catalanes i de l’Estat Espanyol, de la mateixa manera que la resta de països de la Unió Europea.

 

La voluntat del Govern de l’Estat és rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral, cosa què, entre d’altres perjudicis, provocarà l’increment de les despeses derivades de la pràctica esportiva de base en un alt percentatge; eliminant de cop la important funció social d’interès general que realitzen els clubs esportius de base i en gran mesura, abocant-los a l’empobriment o fent desaparèixer irremeiablement molts d’ells.

 

L’efecte immediat de tot plegat serà l’augment de la desigualtat d’oportunitats i l’escletxa social en matèria esportiva, limitant i vetant a una part important de la població l’accés al seu dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda.

 

És per tot això que es proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS:

 

Primer. Instar el Govern de l’Estat i els organismes competents que aturin, posant en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport, que ha estat considerat en el sector com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hi hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures.

 

Segon. Instar el Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les entitats esportives, cercant una alternativa viable a la regulació de l’activitat de les persones que treballen en aquestes entitats esportives amb perfils propers als del voluntariat i adaptat a la realitat de l’esport a Catalunya, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la seva situació; així també, proposar les mesures oportunes per assegurar el manteniment de la xarxa consolidada de voluntariat esportiu, que realitza una tasca altruista i la compensació econòmica de la qual per les despeses ocasionades per l’activitat que realitzen, en cap cas pot ser considerada com a salari.

 

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat, amb participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels diferents serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre, i que tinguin en compte la singularitat de la xarxa esportiva existent a Catalunya que no es comparable amb cap altre territori de l’Estat espanyol.

 

Quart. Així mateix, l’Ajuntament de Mataró donarà suport i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si la situació particular ho requereix.”