Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple dóna suport a la Iniciativa per a la Reforma Horària

Escoltar

El Ple dóna suport a la Iniciativa per a la Reforma Horària

El Ple de desembre, que va tenir lloc ahir dijous, va aprovar la proposta de resolució presentada pels grups municipals d’ERC i C’s en suport a la Iniciativa per a la Reforma Horària. La proposta es va aprovar amb els vots a favor del PSC, CiU, ERC, VOLEMataró, C’s, CUP i ICV-EUiA i l’abstenció del PP.


 

El text íntegre de la resolució és el següent:

 

“Al llarg de les darreres dècades, la societat catalana ha experimentat una profunda transformació econòmica, social i demogràfica. Aquesta transformació ha afectat de manera molt directa la nostra organització horària, així com també la gestió del temps per part dels sectors econòmics, culturals i educatius. La inclusió de cada cop més tecnologies de la informació i la comunicació en la nostra societat, també en l’àmbit laboral, així com una demanda creixent per part de la societat de millors usos del temps, són alguns dels factors que posen en evidència la necessitat de replantejar l’organització horària a Catalunya.

 

L’organització horària incideix en la competitivitat i la productivitat de l’economia catalana, i aquest fet, en temps de crisi, ha comportat que el debat sobre la reforma horària prengui més rellevància en l’esfera pública del nostre país.

 

La Iniciativa per a la reforma horària “Ara és l’hora” és una plataforma que neix de la societat civil per tal d’introduir el debat sobre la necessitat d’una reorganització dels horaris en tots els àmbits de la nostra societat. L’objectiu d’aquesta iniciativa és impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania, a partir de l’establiment d’una racionalització generalitzada, que hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense perjudici que es reconeguessin després determinades situacions de flexibilització horària i, per tant, excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de determinats col·lectius.

 

En definitiva, passar d’uns horaris propis d’una altra època, amb una societat menys desenvolupada i socialment menys plural, a uns altres que s’adaptin a la realitat dels temps actuals, amb més complexitat social, amb més diversitat econòmica, amb tecnologies disruptives dels estils de vida i amb un constant risc d’augment de les desigualtats.

 

L’estudi i el debat sobre la viabilitat per transitar cap a la transformació dels horaris de Catalunya a la nova realitat social, econòmica i cultural, requerirà la implicació de tota la societat, especialment en l’àmbit laboral, però també escolar, comercial, cultural, esportiu, televisiu i associatiu, així com la implicació de les administracions i les institucions del país.

 

És per tots aquests motius que, el Ple de l’Ajuntament de Mataró,

 

ACORDA:

 

1. Manifestar el seu suport institucional a la Iniciativa per a la Reforma Horària “Ara és l’hora” i a les mesures que determini el Govern de Catalunya per tal de fer possible la transició cap a aquesta reforma horària.

 

2. Implementar mesures, en l’àmbit de les competències de l’Ajuntament, amb l’objectiu de racionalitzar els horaris de l’activitat que li és pròpia, molt especialment els que afectin als treballadors municipals, prioritzant el seu dret a conciliar la vida laboral amb l’àmbit familiar i privat. En concret:- Flexibilitzar l’horari laboral comú d’entrada i sortida dels treballadors, tot limitant-ne l’horari màxim de sortida i incloure la possibilitat de partir la jornada.- Limitar l’horari d’inici i finalització de les sessions presencials d’òrgans, consells i reunions municipals.- Implementar fórmules de treball i/o tecnologies que tendeixin a superar la cultura del presencialisme i les reunions excessives.

 

3. Col·laborar en la difusió dels objectius de les institucions impulsores de la Reforma Horària.

 

4. Informar del present acord al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i al Grup Motor de la Reforma Horària”.