Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament finalitza les obres de remodelació del carrer de Cuba i dels entorns de la plaça de les Tereses

Escoltar

L’Ajuntament finalitza les obres de remodelació del carrer de Cuba i dels entorns de la plaça de les Tereses

També està en marxa la campanya de promoció de comerç i en els propers mesos s’instal·larà nova senyalització a l’eix comercial

L’Ajuntament ha finalitzat les obres de remodelació del carrer de Cuba i dels entorns de la plaça de les Tereses. La setmana passada es van donar per acabats els darrers retocs a l’actuació, que a grans trets ha inclòs la renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram, una nova pavimentació a un sol nivell al carrer de Cuba i a la banda muntanya de la plaça de les Tereses, i nou enllumenat.

 

Les obres van començar el passat gener. El carrer de Cuba s’ha pavimentat a un únic nivell i s’ha eliminat l’aparcament, tot donant la prioritat de pas als vianants. Per a l’àmbit de vorera s’han utilitzat peces de pedra artificial, mentre que la calçada és de llamborda en el tram de la plaça de Cuba i a la resta s’ha utilitzat mescla bituminosa en calent. Amb aquesta actuació es reforça el caràcter comercial del vial i es potencia la connexió amb l’eix dels carrers de Sant Benet i Sant Josep.

 

A la plaça de les Tereses, els canvis més importants s’han fet a la banda de muntanya d’aquest espai públic, que també s’ha pavimentat a un sol nivell. S’ha reorganitzat l’estacionament de motocicletes, s’ha millorat l’itinerari de vianants creant una vorera entre les rampes de l’aparcament sobre la plaça i s’han reubicat els contenidors. També s’ha reubicat el pas de vianants ubicat a la part inferior de la plaça, que ara comunica amb el carrer de Santa Teresa.

 

S’han soterrat les línies elèctriques aèries i de telefonia als encreuaments del carrers i pel que fa a l’enllumenat públic s’han instal·lat lluminàries amb òptiques led.

 

El conjunt dels treballs d’urbanització han estat executats per l’empresa Vialitat i Serveis, SL, a qui l’Ajuntament va adjudicar les obres per un import de 382.600 € IVA (21% inclòs).

 

Les obres d’urbanització s’han executat de manera coordinada amb la millora de les xarxes de clavegueram i de l’aigua potable que ha dut a terme a l’àmbit la companyia Aigües de Mataró. Així, s’ha renovat la xarxa de clavegueram del carrer de Cuba, construint un nou col·lector de PVC de 431 m de llargària i amb diferents diàmetres entre 500 i 1000 mm. Pel que fa a la xarxa d’abastament, les antigues canonades de fibrociment s’han substituït per prop de 153 m lineals de tubs de polietilè de 90 i 110 mm de diàmetre, i 300 m lineals de foneria dúctil de 300 mm de diàmetre. La millora del clavegueram i la xarxa d’aigua es va adjudicar a l’empresa Vialitat i Serveis, SL per un import de 470.752,96 € (IVA inclòs), quantitat a la qual s’ha de sumar l’obra mecànica que ha executat directament Aigües de Mataró amb un pressupost de 38.092,47 € (IVA inclòs).

 

 

Promoció del comerç

 

La remodelació urbanística ve acompanyada d’una campanya de comunicació impulsada per la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i la Unió de Botiguers per promocionar el comerç de Mataró. L’objectiu és reforçar el posicionament de la ciutat com a destinació de compres de qualitat. La primera fase de la campanya “Mataró, quina descoberta!” es va posar en marxa al juny, adreçada principalment als residents a la ciutat i amb l’objectiu de posar en valor la proximitat i qualitat de servei que ofereix l’oferta comercial local, i es preveu una segona fase a partir de l’octubre més focalitzada a l'atracció de nous públics. El pressupost de la campanya és de 30.000 € (IVA inclòs).

 

A més, en els propers mesos s’instal·larà nova senyalització per facilitar l’accés a l’eix comercial del centre i als serveis complementaris (aparcaments, punts d’informació comercial i patrimonial). Es preveu incorporar senyalització per a vianants, direccional i algun suport d’informació dinàmica. Aquest pla d’informació i accessibilitat comercial té un pressupost de 70.000 € (IVA inclòs). Tant la campanya de promoció com la nova senyalització s’emmarquen en el Pla d’Impuls Comercial i en el Pacte pel Comerç 2015-2017 signat entre l’Ajuntament i  la Unió de Botiguers de Mataró,  i al qual estan adherides les entitats Bulevards de Mataró, el Gremi d’Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme, l’Associació de Marxants del Maresme i ASOMERCAT.

 

Les obres d’urbanització i les actuacions de promoció del comerç estan finançades al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), un 25% amb els ajuts de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona, i l’altre 25% amb pressupost municipal.