Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró es declara ciutat solidària amb l’Alzheimer

Escoltar

Mataró es declara ciutat solidària amb l’Alzheimer

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el passat 28 de setembre per unanimitat de tots els grups municipals declarar Mataró ciutat solidària amb l’Alzheimer.  

 

El text íntegre de la declaració institucional, que ahir es va llegir durant el Ple municipal del mes d’octubre, és el següent:

 

“Conscients :

 

Que l’ Alzheimer és el tipus de demència més prevalent que, en l’actualitat, afecta a 3,5 milions de persones de l’Estat espanyol entre aquells que la pateixen i els seus familiars cuidadors.

 

Que la incidència actual de la malaltia de l`Alzheimer a Catalunya és de 112.000 casos aproximadament.

 

Que l’Alzheimer és un problema de caràcter sòcio-sanitari, el principal abordatge del qual s’estableix en l’àmbit familiar.

 

Que encara no existeix cap tractament efectiu ni una prevenció adequada que permeti pal·liar els efectes de la malaltia.

 

Que la prevalença de la malaltia es veurà duplicada en els propers vint anys a causa, fonamentalment, de la major esperança de vida de la població.

 

Que els costos directes i indirectes que genera l’Alzheimer entre les famílies superen els 30.000 € anuals.

 

Que existeix una escassa dotació de recursos sòcio-sanitaris específics de què es disposa per afrontar les necessitats de les persones i famílies afectades.

 

Que, malgrat les diferents recomanacions formulades des del Parlament Europeu, la Comissió Europea i més recentment l’Organització Mundial de la Salut, a l’Estat espanyol no existeix un pla específicament dirigit a pal·liar els efectes de la malaltia.

 

I, sabedors que a la ciutat de Mataró existeix una important incidència de la malaltia entre els seus veïns, als quals els manquen recursos específics, essent un fet que la població local de Mataró està envellint i que això comportarà importants riscos a l’hora de patir una demència, (sobre tot del tipus Alzheimer).

 

L’Ajuntament de Mataró vol fer constar la seva preocupació cap a aquest problema de primera magnitud, declarant-se “Ciutat Solidària amb l’Alzheimer”.

 

Coneixedors de la feina feta a la nostra ciutat –existeixen diferents associacions que treballen intensament pel benestar dels malalts i cuidadors–, l’Ajuntament de Mataró col·labora estretament amb l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Maresme, contribuint mitjançant subvenció al sosteniment del centre de dia per a persones amb malaltia d`Alzheimer així com en el desenvolupament de diverses activitats que du a terme l’esmentada associació.

 

L’Ajuntament de Mataró amb la unanimitat dels diferents grups Municipals que l’integren, vol, amb aquest gest institucional, unir-se a la crida a la sensibilització i conscienciació de la societat, institucions i polítics sobre aquest problema socio-sanitari de primera magnitud.

 

La Junta de Portaveus, de conformitat amb l’art 13.2 del ROM, acorda unànimement:

 

1. Declarar Mataró “Ciutat solidària amb l’Alzheimer”.

 

2. Manifestar el seu suport a la iniciativa liderada per la CEAFA, Confederació Espanyola d’Associacions de Familiars de persones amb Alzheimer, que reivindica la posada en funcionament d’una política d’Estat sobre l’Alzheimer.

 

3. Donar trasllat de l’acord a l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Maresme (AFAM), a la Federació d’Associacions de Familiars i Malalts d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC) i a la Confederació Espanyola d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer (CEAFA)”.