Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus es mostra contrària a la supressió de la unitat de trànsit dels Mossos d’Esquadra

Escoltar

La Junta de Portaveus es mostra contrària a la supressió de la unitat de trànsit dels Mossos d’EsquadraLa Junta de Portaveus, celebrada el passat 3 d’octubre, va aprovar una declaració institucional contra la supressió anunciada pel departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya de la unitat de trànsit dels Mossos d’Esquadra a Mataró. La proposta, que va ser presentada pel grup municipal del Partit Popular, es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups municipals menys els vots en contra de la CUP i d’ICV-EUiA. 
El text íntegre de la proposta, que es va donar compte al Ple del dijous 6 d’octubre, és el següent:
“Atès que hem conegut que el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i en concret la Comissaria General de Mobilitat pretén reduir de 22 a 16 els Sectors de Trànsit a territori català i que entre els 6 Sectors a suprimir hi ha el de Mataró conjuntament amb els de Sant Feliu de Guíxols, Olot, Igualada, Montblanc y Mora d’Ebre.
Atesa la importància de la presència dels agents a peu de via per tal de realitzar la tasca de control i assistencia però també preventiva tant important per reduir els índexs de sinistralitat a les carreteres.
Atès que la reducció del nombre d’accidents i de víctimes en els mateixos és i ha d’ésser un objectiu principal de totes les administracions i que un dels pilars d’aquestes polítiques de reducció d’accidents de trànsit i de disminució de les víctimes és la presencia d’agents a les esmentades carreteres.
Atès que com han manifestat els sindicats de Mossos d’Esquadra la decisió d’eliminar aquests 6 sectors de Trànsit no obeeix a polítiques relacionades amb el trànsit per carretera i sí més a una manca d’efectius de Mossos d’Esquadra per desenvolupar aquest i d’altres serveis dels que te encomanats aquest cos.
Atès que a la nostra ciutat hi ha una manca d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra, que des de fa anys s’ha reclamat que s’augmentin aquests efectius i que desconeixem a hores d’ara si la desaparició del sector de Trànsit no significarà una disminució encara més important d’efectius.
És per aquests motius que sotmetem a la consideració de la Junta de Portaveus els següents acords:
1.- L’Ajuntament de Mataró demanarà al Departament d’Interior tota l’ informació relativa a la supressió del Sector de Trànsit de Mataró-Maresme coneguda per les informacions que han sortit en premsa.
2.- L’Ajuntament de Mataró es referma en la necessitat de mantenir polítiques actives de prevenció d’accidents de trànsit de la qual són peça fonamental els agents de Mossos d’Esquadra especialitzats en aquesta problemàtica i la seva presència a peu de via.
3.- Instar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a que no ekiminin la unitat de Trànsit de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Mataró.
4.- L’Ajuntament de Mataró comunicarà al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya la seva oposició a qualsevol mesura que provoqui una disminució del nombre d’agents de Mossos d’Esquadra a la nostra ciutat presència ja de per sí per sota de les necessitats dels mataronins i de la que pertocaria a un àmbit d’actuació tan ample com el que té la Comissaria de Mataró.
5.- Comunicar aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, els Sindicats del Cos de Mossos d’Esquadra i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya”.