Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró signa un conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis amb consells de la formació professional

Escoltar

Mataró signa un conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis amb consells de la formació professional

El conveni s’ha signat en una jornada de treball a Lleida

El regidor d’Educació i Treball, Miquel Àngel Vadell Torres, en representació de l’Ajuntament de Mataró, ha signat aquest migdia a la ciutat de Lleida el conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis que integren el “Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya”. A la trobada també han participat els regidors d’Educació de cadascun dels municipis catalans que en formen part. Aquest acte confirma l’aposta de Mataró per la formació professional com a eina d’inserció laboral i garantia de futur per als joves mataronins. 
En la línia de promocionar la FP, en el proper Ple municipal s’ha de renovar el Consell de la FP que vol apostar especialment per la promoció de la formació dual. Actualment, a l’Institut Municipal Miquel Biada, hi ha 50 alumnes que estudien en modalitat dual. També es treballarà per la mobilitat internacional i per la orientació, així com amb d’altres temes que li són propis.
Actualment integren aquest Fòrum les ciutats de Barcelona,Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Rubí, Tarragona i Terrassa. També hi ha 3 ciutats més que han sol•licitat formar-ne part.
Mataró forma part d’aquest Fòrum des de la seva constitució al març de 2011, tot i que les reunions de coordinació entre les diferents ciutats que tenien organismes de coordinació de la formació professional local van iniciar-se l’any 2008.
El Fòrum es reuneix periòdicament i de forma rotatòria a les diferents ciutats que en formen part amb l’objectiu d’intercanviar experiències, dialogar i posicionar-se sobre aquells temes que afecten a la formació professional de les seves ciutats, portant a terme aquesta feina el personal tècnic municipal de les àrees d’educació i d’ocupació.
La rellevància i el pes d’aquest conjunt de ciutats es posa de manifest si se sumem el nombre de alumnes que està cursant cicles formatius de grau mig i de grau superior de formació professional en aquests municipis, on veiem que suposen el 50% de l’alumnat de tota Catalunya.*
Objectius i accions
La finalitat de la signatura d’aquest conveni és la de potenciar la relació i cohesió entre els municipis integrats del Fòrum, establint el compromís de treballar coordinadament i facilitant la transferència de coneixements i experiències entre els mateixos. Això facilitarà la possibilitat de presentar-se com a Fòrum davant de les instancies que pertoquin, per tal de defensar els interessos individuals i col·lectius de la ciutadania d’aquests municipis en matèria de formació professional.
Altres objectius del Fòrum són:- Treballar des de la proximitat del territori, per millorar la formació professional a les nostres ciutats.


- Actuar com interlocutors necessaris en els nostres territoris, de les institucions i organismes competents, per avançar en una visió integrada de la Formació Professional.


- Defensar el paper de cada Consell en relació a la planificació i coordinació de la formació professional inicial i per a l’ocupació.


- Participar, de manera activa, en els diferents òrgans de planificació i coordinació de la Formació Professional creats per les entitats municipalistes, i en les zones educatives de cada territori.


- Potenciar la coordinació efectiva entre els diferents departaments implicats en la formació professional, tant a nivell local com de les altres administracions.
Entre les accions previstes pel Fòrum per un futur proper es troben els següents:

 


- Seguiment de la Llei de la FP de Catalunya, posicionant-se i seguint el seu desenvolupament.


- Establir un marc de relació estable i permanent amb el Consell de Formació i Qualificació professionals de Catalunya.


- Presentar el Fòrum i cercar possibles col·laboracions a les Conselleries d’Ensenyament i Ocupació, a les associacions municipalistes (FMC i AMC), a les Diputacions Provincials, i a altres instàncies.


- Tenir presencia en l’opinió pública i els mitjans com a Fòrum en alguns temes d’especial rellevància relacionats amb la FP en un àmbit limitat inicialment a Catalunya.


- Mantenir i millorar la col·laboració interna entre els membres del Fòrum (coordinació, compartir experiències... )


- Donar suport als futurs consells de FP que es puguin crear i obrir la porta a la seva participació en el Fòrum.


- Donar suport a la consolidació interna de cada consell de FP

 


* Taula amb el detall d’alumnat cursant cicles formatius d’FP en les ciutats que formen part del Fòrum i el seu pes respecte a Catalunya.


  

 


Alumnat


Catalunya


Pes respecte Catalunya


CFGM


          23.701  


          58.149  


40,8%


Barcelona


 12.197  


 


 


L'Hospitalet


 1.705  


 


 


Mataró


 1.404   


 


 


Lleida


 2.276  


 


 


Tarragona


 2.387  


 


 


Rubí


 553  


 


 


Terrassa


 2.098  


 


 


Granollers


 1.081  


 


 


CFGS


          32.959  


56.393


58,4%


Barcelona


          21.705  


 


 


L'Hospitalet


            2.141  


 


 


Mataró


                978  


 


 


Lleida


            2.473  


 


 


Tarragona


            2.844  


 


 


Rubí


                374  


 


 


Terrassa


            1.645  


 


 


Granollers


                799  


 


 


Total


     56.660  


114.542 


49,5%