Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova una declaració institucional en contra l’exclusió al dret a l’habitatge

Escoltar

L’Ajuntament aprova una declaració institucional en contra l’exclusió al dret a l’habitatge

La Junta de Portaveus, celebrada el 30 de gener, va aprovar una declaració institucional contra l’exclusió al dret a l’habitatge. La proposta, presentada pels grups municipals del partit dels socialistes i CiU amb el suport del PP, es va aprovar amb tots els vots favorables menys l’abstenció de la CUP. 
El text íntegre de la declaració institucional és el següent:
“La bombolla immobiliària de la construcció i venda d’habitatges va esclatar a partir de 2007, ocasionant una de les majors crisis econòmica i financera de la història recent, una crisi en la que encara estem immersos al nostre país.
El fet que la vivenda fos tractada com un valor de mercat, feia augmentar de forma progressiva i il•limitada els preus - i conseqüentment, les hipoteques -, fins al punt de fer inviable el seu pagament quan les rendes, principalment dels treballadors i de la classe mitjana, van començar a patir els efectes de la crisi.
El que va seguir desprès encara està present a les nostres ciutats: desnonaments, desprotecció de la ciutadania davant el col•lapse del sistema provocat pel sector financer i la insuficient reacció dels governs, pèrdua del valor de la propietat per sota del valor de les hipoteques, milers de pisos buits, ocupacions il•legals...
D’això a Mataró en sabem prou perquè les empremtes de la crisi immobiliària són ben presents i és un dels problemes més greus als que ens enfrontem, amb un clar risc per a la cohesió social i territorial, com ho demostra la llista d’espera de famílies en situació d’emergència residencial o les problemàtiques derivades de les ocupacions d’habitatges, en especial les ocupacions de tipus delinqüencial.
Doncs, encara que pugui semblar paradoxal amb centenars de pisos buits, la dificultat d’accés al crèdit bancari per a la compra i la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies, lluny d’haver afavorit la via del lloguer amb uns preus raonables, està sent tot el contrari: els preus dels lloguers són cada cop més inaccessibles per a la majoria de les persones treballadores.
El preu mitjà d’un habitatge tipus a Mataró (2 ó 3 habitacions, entre 50 i 70 m2) és d’uns 650-700 euros mensuals, gairebé igual que el salari mínim interprofessional per a 2017 (707,60 euros); salari mínim que, dit sigui de pas, cada cop s’assembla més al sou net mensual de molts treballadors.
Segons dades de l’Observatori de l’Habitatge, a Mataró, l’índex d’esforç econòmic tot i que s’ha anat reduint des de l’any 2009, continua sent elevat i per sobre del que representa al conjunt de la província de Barcelona. L’any 2015, el menor esforç correspondria a l’accés a un habitatge usat amb el 28,75% de la renda bruta anual disponible, l’habitatge en propietat nou amb el 36,45% i, per últim, l’habitatge en lloguer amb el 38,54%, el que posa de manifest les pressions especulatives que sobre aquest darrer tipus d’habitatge existeixen actualment. Com a tot valor mitjà, l’índex d’esforç econòmic amaga una realitat social i territorial molt desigual.
De nou, la vella recepta del país de buscar en els valors immobiliaris una via d’inversió, i la visió curtplacista del mercat de fer guanys immediats, sembla haver trobat una sortida en la compra de pisos per a lloguer. Ha tornat l’especulació immobiliària.


En l’actualitat, segons dades del Servei d’Habitatge de Mataró, a finals de 2016, la borsa de lloguer gestionada per l’administració local sumava un total de 385 habitatges, 4 més que un any abans. D’aquest total d’habitatges, 278 són de titularitat pública –Ajuntament de Mataró, PUMSA i Generalitat de Catalunya-, 66 de particulars que els cedeixen a la borsa de lloguer i 41 d’entitats bancàries destinats a lloguer social.
Totes les mesures intentades els darrers anys pels ajuntaments, pel Parlament i per la Generalitat, per evitar l’exclusió habitacional no hauran servit de res si no es legisla de forma urgent i contundent contra l’especulació i a favor de blindar el dret d’accés a l’habitatge. I per fer això cal posar seny en el mercat immobiliari i en el mercat del lloguer.
Per tot això i per evitar l’exclusió de les persones del dret d’accés a l’habitatge, proposem la següent Declaració Institucional:


Primer.- Instar al Govern de l’Estat i als grups polítics representats al Congrés, la modificació de les següents Lleis:- Llei d’Arrendaments Urbans per tal d’introduir mesures de control i contra l’especulació en el mercat de lloguer de l’habitatge i per garantir l’accés a l’habitatge del conjunt de la ciutadania.

- Lleis i reglaments sobre l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’Impost de Societats per incrementar la fiscalitat per rendiments especulatius de capital immobiliari.

- Llei d’Hisendes Locals per tal d’introduir mesures tributàries que permetin gravar la propietat dels immobles de naturalesa especulativa i els immobles residencials buits.
Segon.- Instar a la Generalitat, a exercir de forma efectiva la competència de promoció de l’habitatge públic, en especial del parc de lloguer, ampliant aquest parc i millorant la gestió actual.
Tercer.- Instar a la Generalitat a reforçar la col•laboració amb l’Ajuntament de Mataró per tal de mobilitzar tot el seu parc d’habitatge públic disponible en la nostra ciutat, així com el parc d’habitatges en cessió, o dels expropiats temporalment.
Quart.- Apel·lar als grans tenidors d’habitatges buits a la mobilització d’aquests habitatges, amb la cessió a l’Ajuntament o posant-los directament al mercat, especialment en règim de lloguer.
Cinquè.- Comprometre’ns a l’Ajuntament de Mataró i al conjunt de les forces polítiques del Ple municipal a vetllar pel dret a l’accés a l’habitatge, per la cohesió social i territorial, per la lluita contra les pràctiques especulatives que dificulten o impedeixen l’objecte social i d’interès general de la propietat immobiliària, i pel rebuig contra les ocupacions delinqüencials o incíviques.
Sisè.- Demanar l’adhesió a aquesta Declaració a les forces polítiques de Mataró, als agents socials, a les entitats ciutadanes i veïnals”.