Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aigües de Mataró tanca el 2017 amb un benefici d’1,8 milions que es destina principalment a millora del servei

Escoltar

Aigües de Mataró tanca el 2017 amb un benefici d’1,8 milions que es destina principalment a millora del servei

L’any passat es van invertir gairebé 1,7 milions en actuacions de clavegueram, aigua potable i renovació de comptadors

La Junta General d’Aigües de Mataró, formada pel Ple de l’Ajuntament, va presentar i aprovar ahir els comptes anuals i l’informe de gestió corresponents a l’exercici 2017, que s’ha tancat amb un benefici net d’1.875.582 € (al 2016 va ser de 1.484.994 €).D’aquest benefici, AMSA aportarà 694.000 € al pressupost de l’Ajuntament en concepte de dividends. Amb la quantitat restant, la companyia finança en part les inversions necessàries per millorar el servei durant el 2018, de manera que no caldrà tant endeutament.La millora dels resultats es deu al bon comportament del consum, augmentant els ingressos de la venda d’aigua de clavegueram i d’altres serveis per l’increment de l’activitat industrial i el consum domèstic, i també gràcies al control i ajustament de les despeses.En aquest sentit, s’ha observat un augment d’un 1,2% respecte al 2016 de l’import net de la xifra de negoci (venda d’aigua més la prestació de serveis), sumant un total de 14.650.803€. Així, l’increment del consum d’aigua a la ciutat ha provocat un 1% més de facturació per venda d’aigua i clavegueram. Pel que fa al servei de Laboratori, els ingressos han estat de 887.138 €, suposant un increment d’un 5% respecte al 2016.Pel que fa a la situació patrimonial i financera, es constata que tant el total d’actiu com el patrimoni net es mantenen estables, mentre l’endeutament total de la companyia ha disminuït en un 5,5%. Aquesta disminució facilita la contractació del nou préstec necessari per finançar les obres del nou dipòsit Bellavista que s’està construint durant aquest any.Tot i això, la principal font de finançament d’Aigües de Mataró és la tarifa d´aigua, que permet cobrir els costos del servei i les inversions realitzades per a la millora de les xarxes d’aigua i clavegueram. Seguint amb la tònica dels últims anys des de 2013, el 2017 no es va aplicar cap increment de tarifes.


InversionsLa companyia va seguir invertint tant en la xarxa d’aigua potable com en la xarxa de clavegueram de la ciutat seguint les directrius del Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025) i del Pla Director del Clavegueram de Mataró (PDCLAM 2003-2018).Pel que fa a la xarxa d’aigua potable, la inversió de 391.385 € ha permès renovar 2 km dels 336 km de la xarxa total. Les obres del passatge de l’Aliança, del carrer de la República Argentina, del passeig de Ramon Berenguer III i del carrer de Miquel Biada i ronda de Francesc Macià, són exemples d’actuacions realitzades el 2017 per la millora i/o renovació de la xarxa d’aigua.La inversió en la xarxa de clavegueram ha estat de 971.578€ i ha consistit en la renovació de 808 m de xarxa amb la corresponent reurbanització, en obres com les del passatge de l’Aliança, les de la ronda de Josep Tarradellas, del Camí del Sant Crist, del carrer de Pere Bosch i Gimpera o de la carretera de Mata.Durant 2017 s’han anat executant projectes tecnològics definits en el marc dels Plans Directors de Sistemes i de Comptadors. D’acord amb aquests plans, s’han renovat comptadors per un valor de 317.695 €. Aquesta renovació ha consistit en la substitució d’una part dels comptadors mecànics per altres amb possibilitat de lectura a distància per així tenir la informació dels consums en temps real i un control de les fuites més acurat.


Activitat al 2018L’evolució econòmica de la companyia el 2018 es preveu similar a la del 2017. Com a activitat significativa cal destacar la construcció del nou dipòsit a la ronda Bellavista de 7.000 m3 de capacitat i les canonades que el connectaran amb la xarxa per augmentar la reserva, millorar el servei i la gestió de l’aigua a la ciutat.Finalment, la companyia seguirà mantenint durant el 2018 les polítiques de suport a les famílies amb dificultats econòmiques i de millora de la sostenibilitat mediambiental.