Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla Local d’Inclusió Social 2018-2020 presenta sis eixos per lluitar contra les situacions de vulnerabilitat i exclusió social

Escoltar

El Pla Local d’Inclusió Social 2018-2020 presenta sis eixos per lluitar contra les situacions de vulnerabilitat i exclusió social

El document vol incidir en sis eixos que defineixen objectius i 92 accions concretesLa Junta de Govern Local va aprovar, el dilluns 15 de gener, el Pla Local d’Inclusió Social de Mataró 2018-2020 que neix amb la voluntat de donar continuïtat als diferents plans de promoció social que s’han desenvolupat a la ciutat des del 2006. El document s’empara en el nou marc normatiu europeu, estatal i autonòmic que, amb l’objectiu de lluitar contra la pobresa i l’exclusió social, ha evolucionat en els seus plantejaments incorporant noves recomanacions. 
El Pla es configura sota els principis d’Universalitat, Igualtat, Responsabilitat pública, Apoderament de les persones, Solidaritat, Proactivitat i Prevenció i Multidimensionalitat i Transversalitat. Els sis eixos i les 92 accions del Pla Local d’Inclusió Social es configuren en el marc dels següents documents europeus, estatals i locals: l’Estratègia Mataró 2022; el Pacte del Tercer Sector d’Acció Social; les mesures de rescat social aprovades el 2016; i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que és un programa acordat per l’ONU per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat a tothom com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible.


6 eixos i 92 accions
El primer eix està relacionat amb l’àmbit laboral i professional i desenvolupa accions per a la millora de la inclusió laboral de les persones en situació de vulnerabilitat treballant les seves competències, la formació, impulsant experiències en el món laboral i fomentant mercats de treball inclusius.
El segon eix té a veure amb les dificultats per al manteniment de l’habitatge, els problemes per accedir a habitatges de lloguer social i amb les situacions de pobresa energètica.
El tercer bloc desenvolupa accions relacionades amb l’àmbit de la salut mental, i d’altres de caràcter preventiu per a persones amb problemes d’addicions i que presenten dificultats d’accés als dispositius sanitaris. També promoure accions que fomentin els hàbits saludables.
El quart eix recull les prioritats de l’administració local i de les entitats respecte persones grans, persones amb disminucions o dependències, amb diversitat funcional, persones nouvingudes, persones o famílies vulnerables o en situació d’exclusió social severa i persones que han patit violència de gènere. En aquest apartat també es descriuen accions per promoure la convivència i la cohesió social.
Els infants i els adolescents són la base del cinquè eix que se centra en garantir la igualtat d’oportunitats d’aquest sector de la població i garantir la cobertura de les seves necessitats bàsiques.
El sisè eix apunta al treball transversal entre administració local i agents socials i a la corresponsabilitat de tots els actors implicats en el treball per a la inclusió social a Mataró.
El pla recull amb detall les 92 accions a desenvolupar en cadascú dels eixos i estan detallades en un calendari i amb un pressupost concret.
Aquest Pla és el resultat de la reflexió i el treball conjunt de les diferents taules de participació que integren el Consell de Benestar Social, un espai on les entitats socials i l’administració local comparteixen diferents visions de la realitat social de la ciutat.