Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució per impulsar la retirada i millora del cablejat elèctric a la via pública

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució per impulsar la retirada i millora del cablejat elèctric a la via públicaLa proposta de resolució presentada pel grup municipal del PP, amb una esmena de la CUP acceptada en el text, perquè l’Ajuntament impulsi la retirada i/o millora del cablejat elèctric a la via pública es va aprovar en el Ple ordinari de febrer. Tots els grups municipals (la regidora no adscrita i el regidor d’ICV-EUiA no van assistir a la sessió) van votar a favor menys VOLEMataró que es va abstenir. 
El text íntegre de la proposta és el següent:
“La preocupació pel bon estat de la Via Pública a la nostra ciutat és una preocupació compartida per tots els mataronins i mataronines, i com no pot ser de cap altra manera, també pels seus representants polítics, que en diferents mandats i també en aquest, hem manifestat al Ple Municipal la necessitat que el cablejat elèctric que porta l’electricitat a les llars mataronines es soterri i minimitzi les molèsties i problemes que genera i també l’impacta visual que encara té a molts carrers de la nostra ciutat.
Com diem encara són nombrosos els carrers de Mataró travessats per infinitat de cables aeris, amb estructures de metall enganxades a façanes de les vivendes i amb menor mesura, però també, amb postes elèctrics a la vorera. Aquests elements provoquen diverses problemàtiques, des de problemes de seguretat; problemes quan s’han hagut de fer reformes o mudances a alguna vivenda de l’edifici, enganxades amb camions, etc. Però no podem obviar que a més constitueixen un impacte visual considerable, donant imatge de deixadesa i degradació de l’espai públic.
Tot i ser coneixedors que no només es una responsabilitat municipal, millorar aquestes conduccions elèctriques si no que les empreses distribuïdores són les que han de fer-ho i també recalcant que el servei de manteniment treballa molt i bé en assessorar i ajudar als veïns que s’hi adrecen per aquests problemes, creiem que cal fer un esforç en impulsar un Pla de Millora d’aquesta problemàtica.
Atès tot el que acabem d’exposar proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
1-Realitzar un inventari de tots els punts on són presents els elements als quals fem referència i una prelació dels mateixos en funció dels problemes que ocasionen, el seu impacte visual i l’estat de conservació dels mateixos.
2-Instar a les companyies distribuïdores a realitzar un Pla de Millora del mateix amb un calendari d’actuacions per tal d’anar posant fi a aquests elements de manera progressiva però constant, i si cal establir els acords de col·laboració pertinents per tal de que aquesta millora sigui una realitat.
3-Estudiar els canvis normatius de les ordenances corresponents per tal ‘d’incentivar’ la col·laboració de les companyies distribuïdores”.