Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una Proposta de resolució aprovada al Ple vol millorar el Parc Central vell

Escoltar

Una Proposta de resolució aprovada al Ple vol millorar el Parc Central vell

El Ple ordinari del mes de març va aprovar una Proposta de resolució presentada per CiU per a la millora del Parc Central vell de Mataró. Tots els grups municipals hi van votar a favor menys VOLEMataró i PxC que es van abstenir. 
El text íntegre de la proposta que es va votar és el següent:
“El Parc Central Vell de Mataró, en ocasions anomenat “romàntic”, va ser inaugurat l’any 1893 en el marc d'un projecte recreatiu de gran envergadura que incloïa un parc d'esbarjo privat i un velòdrom, en una zona que en aquells moments encara formava part dels afores de la ciutat.
El parc, que actualment és al bell mig de la ciutat,és una gran zona enjardinada, amb elements protegits com a bé cultural d'interès local (BCIL). Disposa de diferents zones d’esbarjo, amb avingudes arbrades. Havia tingut un estany, zona de patinatge, lloguer de bicicletes i tricicles, un petit trenet i un cafè. Fins i tot s’hi havia pogut veure diferents tipus d’animals, com per exemple una ossa en una gàbia en el cor del parc, gallines del Japó, ànecs muts o una petita bassa amb peixos de colors, i les fonts decoratives representatives del parc, la Font dels Enamorats i la Font del Negrito, amb la popular figura que li dóna nom.
Més recentment es va construir un edifici d’ús explícit per a lavabos públics i un Casal de Gent Gran, així com una zona de jocs infantils. També s’hi troben les escultures de diferents personatges de la ciutat, la darrera de les quals es va instal·lar l’any 2002, i que representa el mataroní il·lustre Josep Puig i Cadafalch, obra de l’escultor Manuel Cusachs.
Té un valor especial la tanca del parc, construïda al voltant dels anys 1929/1933 i projectada pels arquitectes Miquel Brullet Montmany i Lluís Gallifa Grenzner. Està formada per pilars quadrats d'obra vista i pedra artificial i, al damunt dels pilars de la part central, una cornisa serveix de base per a la col•locació de les lluminàries. Entre els pilar hi ha unes reixes de ferro amb motius geomètrics.
El parc té diferents zones. En primer lloc trobem una gran esplanada pavimentada on els més petits poden patinar, jugar a la pilota, anar en bicicleta i fins i tot utilitzar l’escenari que hi ha per fer representacions i joc simbòlic. El parc té una disposició amb la qual es possible vigilar als més petits des de diferents punts.
El clar objectiu d’aquest parc va ser crear un espai agradable on les famílies poguessin passejar i gaudir de la natura al vell mig de la ciutat de Mataró. Amb els anys, però, l’objectiu del parc ha canviat molt, i ara el que s’intenta és treure el màxim rendiment de les instal·lacions i s’hi organitzen diferents esdeveniments, com concerts, fires o actes solidaris i populars, que acullen a petits i grans.
Per altra banda, la senyalització és gairebé inexistent, només n’hi ha per evitar que es trepitgin les flors. Actualment no disposa de cap bar o quiosc, ni de cap racó amb cistelles de bàsquet o porteries de futbol, com hi ha a altres espais de la ciutat.
Així doncs, segur que s’hi podrien realitzar millores com l’ampliació de la zona de joc infantil amb elements per a fomentar la psicomotricitat dels infants i l’exercici programat de gent gran, remodelació de la pista, proporcionar xarxa Wi-fi gratuïta, instal·lació d’un bar o quiosc, etc.
Recentment hem conegut la intenció d’enderrocar l’escenari o auditori que es troba en un extrem de la pista pavimentada. Segons se’ns explica, el seu estat és molt deficient, fins i tot de cert risc, i de les diverses opcions proposades pels serveis tècnics, l’enderroc és la més econòmica i també la més còmoda pels tècnics que han de preveure les infraestructures dels actes que s’hi organitzen.
Com ja hem explicat, el Parc Central Vell de Mataró forma part de la història de la Ciutat i la seva gent i ha patit un seguit de canvis. Canvis que l’han portat a perdre diversos dels seus elements característics i, si es vol, romàntics, mentre que no n’ha guanyat pràcticament cap de nou. S’ha transformat només en un gran recinte enjardinat tancat, cada vegada amb menys serveis i més simple en la seva ornamentació més enllà del valor de la vegetació, que ja compta amb un pla director des de fa anys.
Des del grup municipal de CiU creiem que no s’han d’anar realitzant més canvis i modificacions o enderrocs sense fer una reflexió seriosa i definir quin futur volem pel parc més històric i emblemàtic dels mataronins i mataronines. Això no vol dir que no s’hi puguin fer modificacions, millores i actualitzacions, sinó que hem de saber per què les fem i quin parc volem.
És per tot això que proposem al Ple, l’adopció dels següents acords:
Primer .- S’encarregarà als serveis municipals corresponents un estudi sobre el Parc Central Vell de Mataró encaminat a conservar l’esperit pel qual va ser dissenyat i construït, si cal, reconstruint algun dels elements perduts o proposant recuperar alguns dels serveis desapareguts.
Segon.- L’estudi encarregat, una vegada presentat als grups municipals, serà objecte de debat al Consell de Ciutat, principal òrgan permanent de Participació Ciutadana, on hi ha representats tots els àmbits sectorials i tots els diferents barris de la ciutat.
Tercer.- El document resultant d’aquest procés es portarà al Ple municipal per a la seva aprovació i serà tingut en compte a l’hora de prendre decisions sobre probables futures modificacions a realitzar en el Parc Central Vell de Mataró”.