Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llum verda al Pla Estratègic Mataró 20/22

Escoltar

Llum verda al Pla Estratègic Mataró 20/22

El document, aprovat en Junta de Govern, és el resultat d'un procés de reflexió compartida amb tots els grups municipals

La Junta de Govern celebrada aquest dilluns, 16 de juliol, ha aprovat el Document Mataró 20/22, resultant del procés de reflexió del Pla Estratègic Mataró 20/22 per definir quin és el model de ciutat i de desenvolupament que es vol en el futur. També ha acordat desplegar i executar el Pla Estratègic Mataró 20/22 amb el conjunt de les 39 actuacions que conformen el Pla d’Actuació.

 


El Mataró 20/22 és un projecte de ciutat encaminat a definir i desplegar la seva estratègia amb vocació de continuïtat. A grans trets, el document aprovat avui recull el model de governança del Mataró 20/22 i exposa la situació en què es troben els 6 projectes essencials del Pla Estratègic. També inclou informació actual en relació al finançament i calendari de desplegament del pla.

 


Aquest document s’ha presentat prèviament als grups municipals en la Comissió informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica. És fruit del treball fet en el sí de la Comissió de Treball del Pla Estratègic Mataró 2022 que estava presidida pel portaveu d’ERC-MES, Francesc Teixidó, i té el seu origen en la declaració que van signar la majoria dels grups municipals a l’octubre de 2016 amb la voluntat de transmetre un missatge conjunt de confiança en el futur de la ciutat.

 
Model de ciutat i síntesi estratègica
Fruit de tot el procés de reflexió, el document marc del Pla Estratègic Mataró 20/22 identifica una visió de ciutat consensuada: Mataró vol ser reconeguda com a capital mediterrània de la regió metropolitana de Barcelona amb vocació de ciutat inclusiva, emprenedora, sostenible i de qualitat de vida gràcies a la innovació i a la capacitació de la seva gent i de les seves empreses.

 


L’estratègia de la ciutat passa per optar per una economia diversificada cap al tèxtil especialitzat, l’àmbit sociosanitari i el nou turisme amb essència cultural i esportiva. L’objectiu d’aquest enfocament estratègic és el d’oferir noves oportunitats per al creixement de les empreses i, sobretot, crear ocupació.

 


Per aconseguir-ho, i partint dels tres reptes identificats (la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat; la igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial; i la imatge, promoció i reconeixement de la ciutat), l’estratègia Mataró 2022 s’articula en 7 eixos estratègics, dels quals es deriva una bateria de 39 actuacions.

 


Durant el 2018 està previst invertir 1.845.136 € per tirar endavant accions associades als projectes essencials del Mataró 2022. Un 62 % d’aquests diners procedeixen de subvencions atorgades per diferents administracions i, la resta, són recursos propis de l’Ajuntament.

 
Pla d’actuació: 6 projectes essencials i 39 actuacions
De les 39 actuacions que conformen el Pla d’actuació del Mataró 2022, 6 tenen la consideració de “projectes essencials i prioritaris”, ja que són representatives de l’estratègia global:

 


-Model turístic propi, de qualitat i sostenible: Definició de la marca de ciutat i Projecte d’innovació social al turisme.

-Preparació professional per als joves i altres col•lectius en atur: Secretaria tècnica de la Formació Professional; InserText III i Projecte europeu Social NEET.

 


-Atenció a les persones, repte i palanca: Projecte d’habitatge inclusiu per a la gent gran i Projecte Xarxa de ciutats amigues de les persones grans.

 


-Estratègia integral centrada en l’habitatge: Yes, We Rent i Taula d’habitatge col•laboratiu des de l’economia social i identificació d’oportunitats per a la innovació en la política local d’habitatge.

-Nou tèxtil: Projecte d’especialització i competitivitat territorial de Mataró i Maresme (PECT) i Projecte d’impuls d’economia circular.

 


-Mar en valor: Mar en valor i Projecte europeu URBACT – BlueGrowth.

 
Òrgans de governança
Els òrgans de governança i seguiment del Mataró 20/22 són els següents:

 


-Oficina Estratègica Mataró 20/22: encarregada de la gestió operativa.

 


-Oficina d’Oportunitats: destinada a la prospecció d’innovacions i fons de finançament.

 


-Comissió de Seguiment Mataró 20/22: fins a la seva creació, s’atribueixen les funcions a la CIM de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica, amb l’objectiu de vetllar pel bon desenvolupament del pla i l’impuls i seguiment de les 39 actuacions i dels projectes essencials que en formen part.