Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament ha fet 105 inspeccions a habitatges i a botigues per aplicar la llei de protecció animal durant el 2018

Escoltar

L’Ajuntament ha fet 105 inspeccions a habitatges i a botigues per aplicar la llei de protecció animal durant el 2018

S’han obert fins a 60 expedients per diferents motius diversos com manca de neteja o molèsties en habitatges relacionats amb els animals, mossegades, llicènciesEl Servei de Salut i Consum de l’Ajuntament de Mataró disposa d’un protocol d’inspecció que fixa el Decret Legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals i també per aplicar l’Ordenança Municipal sobre tinença, protecció i control animal que es va aprovar definitivament en el Ple de novembre del 2017. Aquest protocol es pot activar per ofici, per actes de la Policia Local, per casos denunciats via xarxes socials o per altres canals. 
L’objectiu de la inspecció municipal és assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals i afavorir una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la ciutadania en la defensa i la preservació dels animals. Per aconseguir-ho, l’administració pot adoptar mesures cautelars, com ara la retirada dels animals de les seves persones propietàries o posseïdores, quan la inspecció comprova que en depèn la vida o l’estat de salut de l’animal o bé poden ser mesures planificades en el temps, mitjançant requeriments dins d’un procediment administratiu, per tal de millorar les condicions en les que es troben els animals.
En tot cas, aquestes mesures provisionals sempre s’han d’adoptar de manera motivada i han de ser proporcionades, perquè la llei obliga que les administracions públiques que, en l’exercici de les seves competències estableixin mesures que limitin l’exercici de drets individuals o col•lectius han d’aplicar el principi de proporcionalitat i triar la mesura menys restrictiva, motivar la seva necessitat per a la protecció dels animals, així com justificar la seva adequació per aconseguir les finalitats que es persegueixen.


105 inspeccions
Durant el 2018, el Servei de Salut i Consum ha realitzat 105 inspeccions a habitatges i a botigues d’animals. Les inspectores del servei han requerit a les persones propietàries en relació a problemes per molèsties causades pels animals com poden ser presència d’orins i excrements, manca de neteja, males condicions de les instal•lacions i altres temes relacionats amb el benestar animal. Arran d’aquestes inspeccions s’han obert 24 expedients de requeriments amb multes coercitives (multes que només s’imposen si no es compleixen els requeriments de l’administració); també s’han obert 34 expedients motivats per actes policials; 10 expedients sancionadors.