Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA tanca l’exercici 2018 amb un resultat positiu de 3.458.769 €

Escoltar

PUMSA tanca l’exercici 2018 amb un resultat positiu de 3.458.769 €

La Junta General de Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar el passat dimecres 8 els comptes anuals del 2018. PUMSA va tancar l’any amb un guany de 3.458.769 € (1.754.060 € a l’exercici anterior).

Urbanització de l'Eix Herrera. Foto: PUMSA
Urbanització de l'Eix Herrera. Foto: PUMSA

La societat municipal PUMSA va tancar el 2018 amb uns beneficis de 3.458.769 € que dupliquen els de l'exercici anterior. La millora en els resultats és conseqüència del benefici obtingut arran de la venda d’immobles, concretament, la venda de terrenys i solars, amb un preu de venda de 10.766.334 € (al 2017 es van vendre finques per import d’1.386.238 €). Un 60% de les vendes de 2018 es van fer a tercers, amb un benefici d’1.598.035 €, i el 40% restant a l’Ajuntament, amb un benefici de 3.070.953 €.

Suport municipal

L’aportació municipal al 2018 ha estat de 6.101.204 €,3.031.085€ destinats a la quota anual a pagara FCC per la construcció de l’Edifici del Rengle(capital més interessos) ila restaper fer front a part del deute amb bancs. En contrapartida a aquestes aportacions s’escripturaràla transmissió a l’Ajuntament d’una sèrie d’immobles.

Endeutament financer

L’endeutament financer s’ha anat reduint dels 93.547.779 € del 2011 als 24.663.535 € al tancament de 2018.

La despesa financera bancària al 2018 ha estat de 798.798€, mentre que al 2017 va ser 915.820 €.

Gestió del patrimoni i serveis municipals

La xifra de negocis del 2018 ha estat de 17.722.852€. Al 2018les vendes d’immobles, bàsicament terrenys i solars, han pujat fins als 10.766.334 €, enfront l’1.386.238 € de l’exercici anterior.

D’altra banda, els ingressos derivats de la zona blava al 2018 han estat d’1.428.584 €, xifra molt similar a la de l’any anterior. Per la refacturació a l’Ajuntament dels costos incorreguts per la gestió dels dipòsits municipals de vehicles, s’han comptabilitzat 305.582€ d’ingressos.

Pel que fa als ingressos per lloguers, aquests han tingut un increment prou important, passant dels 3.732.170 € del 2017 als 4.319.426€ de l’any 2018.PUMSAgestiona el lloguer de 31 locals, 42 oficines i 11 naus, uns 42.375 m² de sostre, del quals actualment es té llogat un 88 %. També gestiona 2.057 places d’aparcament per a cotxesdistribuïdes entre 26 aparcaments per a residents, i altres 841 places en els diferents aparcaments de rotació que gestiona l’empresa municipal (l’aparcament de Plaça de Cuba, el de Plaça Granollers, Parc Central i el de Plaça de les Tereses).

Gestiona també un parc de 266 habitatges de titularitat municipal. Aquests habitatges responen a diferents tipologies pel que fa al preu del lloguer que se’ls hi aplica. Així, hi ha 121 habitatges destinats a protecció oficial, posats a disposició del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró hi ha un total de 113 habitatges, 17 habitatges inclosos a la Borsa de Lloguer (Xarxa de Mediació per al lloguer social) i un total de 15 habitatges de lloguer lliure.El lloguer dels habitatges posats a disposició del Servei de Benestar Social per atendre les demandes que els hi arribinel marca directament l’Ajuntament en funció de les circumstàncies de les famílies que accedeixen a aquests habitatges.

Pel que fa a l’activitat de PUMSA com administració actuant en diferents sectors urbanístics, les principals actuacions al 2018 han estat als àmbits d’Ernest Lluch/Valldeix, El Sorrall, Eix Herrera i Iveco-Renfe-Farinera. La gestió d’obres d’urbanització han suposat un import de 2.804.350 € (1.808.424 € al 2017).

PUMSA gestiona també l’activitat de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), servei gratuït fruit de convenis entre l’Ajuntament i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: gestió dels lloguers dels habitatges de titularitat municipal,tramitació dels ajuts al lloguer que atorga la Generalitat, gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial, tramitació de prestacions econòmiques d’especial urgència, tramitació de cèdules d’habitabilitat, tramitació d’ajuts a la rehabilitació d’edificis.

Per últim, en l’àmbit de la mobilitat i amb efectes l’1 de gener de 2019, PUMSA assumeix la gestió directa del servei de zona blava, -amb prop d’un miler de places-, i el servei de retirada de vehicles de la via pública (grua municipal). La societat municipal ja gestionava directament el dipòsit de vehicles i els aparcaments públics soterrats.