Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una Declaració institucional vol impulsar mesures de millora de la seguretat a Mataró i a les poblacions properes

Escoltar

Una Declaració institucional vol impulsar mesures de millora de la seguretat a Mataró i a les poblacions properes

La Junta de Portaveus, celebrada l’1 d’abril, va aprovar una Declaració institucional presentada pel PP per impulsar mesures de millora de la seguretat a la nostra població i també a les més properes a nosaltres. El text es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, l’abstenció d’ICV-EUiA i els vots en contra de la CUP.

El text íntegre de la Declaració institucional sobre seguretat és el següent:

“Atès l’alarma social que està generant a molts municipis del nostre país l’increment dels robatoris en domicilis en els darrers mesos.

Atès que els efectius policials que tenim assignats per a la prevenció i investigació d’aquest tipus de delinqüència es mostren clarament insuficients per a prevenir i resoldre aquest increment de robatoris.

Atès que l’actual legislació i l’aplicació que en fan jutges i fiscals no és un element dissuassori per als delinqüents, ja que la poca penalització de la reincidència i la llibertat provisional són vistos en benefici dels delinqüents i no en benefici d’una societat més segura que respecti la llibertat i la propietat privada dels qui pateixen aquests delictes.

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró dona suport als següents acords:

PRIMER.-  MOSTRAR la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat ciutadana que es concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis A Mataró però també a la nostra comarca.

SEGON.-  INSTAR al Govern de la Generalitat per tal de què, compartint aquesta preocupació i d’una manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les actuacions policials necessàries i coordinades per resoldre aquesta problemàtica.

TERCER.-   INSTAR a la Fiscalia General de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia per tal que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en les fases de  graduar les peticions de pena, de les sentències i de considerar la reincidència.

QUART.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats aquesta preocupació perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per elevar les penes per aquesta tipologia de delictes.

CINQUÈ.- RECLAMAR al Govern Espanyol que es paguin  a la Generalitat els fons acordats i conveniats per tal que puguin ser revertits en una millora dels recursos materials i humans de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

SISÈ.- INSTAR al govern municipal a signar el conveni amb el Departament d’Interior per instal·lar lectors de matrícules als accessos del municipi amb caràcter immediat que ajudin a la prevenció i persecució d’aquest tipus de delicte.

SETÈ.-  COMUNICAR aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament d’Interior, a la Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament, al Congrés de Diputats, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i als ajuntaments de la comarca del Maresme,  als efectes oportuns, tot palesant la preocupació de la nostra comarca”.