Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els usuaris de Mataró Bus puntuen amb un 8,18 el servei

Escoltar

Els usuaris de Mataró Bus puntuen amb un 8,18 el servei

És el resultat global de l’enquesta anual sobre la qualitat del servei municipal d’autobusos urbans. Mataró Bus continua recuperant viatgers després del confinament i les restriccions de la pandèmia.

Interior d'un dels autobusos híbrids incorporats  a la flota de Mataró Bus el passat març. Foto: Ajuntament de Mataró
Interior d'un dels autobusos híbrids incorporats a la flota de Mataró Bus el passat març. Foto: Ajuntament de Mataró

L’any 2021 Mataró Bus va enregistrar 4.259.234 viatgers, mentre que al 2020 van ser 3.433.876, la qual cosa representa un increment del 24,04 %. La línia 6 ha estat la que més ha crescut percentualment, amb un 33,35 %, seguida de la línia 7 que ha tingut un increment del 31,76 %.

Pel que fa a l’enquesta de satisfacció, els usuaris de Mataró Bus valoren globalment el servei amb una nota de 8,18 sobre 10 punts.

L’enquesta ha estat realitzada per Count Transport, per encàrrec de Mataró Bus. Es va realitzar el mes de novembre passat sobre una mostra de 800 viatgers triats de manera aleatòria per línies, dies de la setmana i franges horàries.

Els usuaris entrevistats valoren de l'1 al 10 quina opinió tenen dels diferents aspectes del servei: la puntualitat, els recorreguts de les línies, les freqüències de pas, els horaris existents, la comoditat i neteja dels autobusos, la seguretat percebuda durant el viatge, la qualitat de les parades, el tracte que reben del personal de l'empresa i la informació d'horaris i recorreguts dels quals disposen. També han de puntuar quina importància li donen a cada aspecte valorat.

Tots els elements considerats han obtingut valoracions per sobre del 7. Així, l'aspecte més destacat ha estat el tracte rebut (8,50) seguit de la neteja dels autobusos (8,28); seguretat percebuda (8,27); informació dels recorreguts amb (8,24); recorreguts (8,23); la informació d'horaris amb un (8,11); comoditat (8,05); qualitat de les parades (7,93); horaris (7,86); freqüència de pas (7,80) i puntualitat (7,58).

Quant al perfil dels clients, el 34,5 % dels entrevistats són homes i el 65,3 % dones, i per primera vegada també s'ha inclòs l'opció no binària, sent aquesta del 0,3 %. El grup més nombrós de persones entrevistades tenen de 30 a 44 anys i de 45 a 64 anys.

Un 40,6 %, és població ocupada, el 2,8 % són autònoms, mentre que estudiants, jubilats i aturats representen el segon, tercer i quart grup en importància (21,8 %, 18,9 % i 10,1 %, respectivament). La major part de treballadors en actiu correspon a treballadors de serveis (38,79 %), seguits pels dependents o treballadors del comerç (el 14,94 %).

És important destacar que un 26,4 % podria utilitzar el vehicle privat per realitzar el seu desplaçament, però prefereix l'autobús urbà.

El 52,38 % dels usuaris viatgen amb Mataró Bus tots els dies laborables. La majoria d’usuaris que viatgen amb autobús ho fan per a anar a la feina, motiu pel qual el fa servir el 25,50 % del total, seguit per gestions personals (15,75 %), oci (14,88 %), anar o tornar del centre d'estudis (14,13 %), compres (11,25 %), altres (9,38 %) i metge (9,13 %).

Les principals destinacions són Cerdanyola (20,3 %), Rodalies (20,1 %), Centre (12,6 %) Rocafonda (9,1 %), i Eixample (4,5 %). I els principals orígens són Cerdanyola (17,5 %), Rocafonda (10,9 %), Rodalies (9,3 %), Centre (9,0 %) i Mataró Parc (7,3 %).

El títol T-10 de Mataró Bus és el més utilitzat pels usuaris (17,17%) seguit per la T-Usual integrada (15,49%), i T-Blava (14,40%).

Així, el perfil més habitual de l’usuari de Mataró Bus continua sent el d’una dona, de 45 a 64 anys, que treballa al sector serveis i que cada vegada confia més en el transport públic, ja que es desplaça amb autobús cada dia laborable i per diferents motius, fent servir títols propis.


Publicat a