Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La ciutadania pot demanar ajuts Next Generation de rehabilitació d’edificis per millorar-ne l’eficiència energètica

Escoltar

La ciutadania pot demanar ajuts Next Generation de rehabilitació d’edificis per millorar-ne l’eficiència energètica

Fins al 31 de desembre es poden demanar subvencions Next Generation per rehabilitar edificis plurifamiliars o unifamiliars per millorar la seva eficiència energètica, amb especial atenció a les façanes i a les cobertes. Els ajuts van en funció de l’estalvi energètic aconseguit amb una quantitat mínima per habitatge de 6.300 € i una màxima de 18.800 €. La tramitació de la documentació s’ha de fer a través del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, dels Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya i dels Administradors de Finques fins que pugui intervenir l’Oficina Local de l’Habitatge per emetre l’informe de proposta de resolució de subvenció.

Els ajuts van destinats a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar que hauran d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i/o de la demanda energètica. Aquesta convocatòria posa especial atenció a les façanes i a les cobertes dels edificis.

L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer del 2020 i la seva finalització abans del 30 de juny del 2026. Els edificis han de tenir la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) prèvia a les actuacions a realitzar i el certificat d’eficiència energètica (CEE). El termini d’execució de les obres no pot superar els 18 mesos ampliables fins a 24 quan es tracti d’edificis o actuacions que afectin a 40 o més habitatge.

A les subvencions poden accedir propietaris d’edificis, persones físiques o jurídiques, administracions públiques, entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades, comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o societats cooperatives.

Els ajuts que es concediran van en funció de l’estalvi energètic aconseguit amb la rehabilitació amb un mínim de 6.300 € per habitatge i fins a un màxim de 18.800 €. Quan s’identifiquin situacions de vulnerabilitat econòmica en algun dels propietaris o usufructuaris dels habitatges a rehabilitar, aquests podran sol·licitar una subvenció addicional.

La tramitació de la documentació de la part administrativa anirà a càrrec del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya mentre que la part tècnica es podrà gestionar amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya o amb el Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya. Quan aquesta documentació estigui validada, serà l’Oficina Local d’Habitatge qui emetrà l’informe de proposta de resolució de la subvenció.

Publicat a