Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El barri de Vista Alegre implantarà a finals de novembre sistemes innovadors de recollida dels residus

Escoltar

El barri de Vista Alegre implantarà a finals de novembre sistemes innovadors de recollida dels residus

Els residus s’hauran de deixar correctament separats a la porta dels habitatges segons el calendari i horaris establerts o, en el cas d’alguns edificis plurifamiliars, algunes fraccions en contenidors tancats. L’objectiu és ampliar la ràtio de recollida selectiva del barri fins arribar a prop del 80 %, com ja han aconseguit els veïns i veïnes que utilitzen el porta a porta de les urbanitzacions o la selectiva mòbil del Centre.

Cubells per a la recollida porta a porta. Foto: Ajuntament
Cubells per a la recollida porta a porta. Foto: Ajuntament

El 80 % dels residus que generem es poden reciclar, però a Mataró només separem el 36,37 % (2022), per sota de la mitjana del Maresme (48,58 %) i de Catalunya (47,28 %) i molt lluny del 60 % al qual estem obligats per Europa al 2030 i del 65 % per a 2035. Per aquest motiu, i també per responsabilitat davant la situació d’emergència climàtica, Mataró ha començat a implantar sistemes innovadors de recollida que tenen un doble objectiu: millorar la recollida selectiva i pujar el rati de reciclatge i, a la vegada, millorar també la imatge i estat de neteja general de la ciutat eliminant, allà on és possible, els contenidors del carrer.

En el cas de la zona triada del barri de Vista Alegre (1.020 llars incloses i 82 activitats) s’ha plantejat un sistema mixt consistent en una recollida porta a porta amb adaptacions per als edificis plurifamiliars amb més concentració d’habitatges. En el primer cas, els veïns i veïnes hauran d’utilitzar cubells i bosses homologats i identificats que són facilitats per l’Ajuntament i dipositar els residus a la porta de casa. En aquells edificis on així es decideixi amb el veïnat, els usuaris disposaran també de contenidors comunitaris tancats per algunes fraccions que s’obriran mitjançant un sistema d’identificació personal.

Ahir, 27 de setembre, va tenir lloc la primera reunió informativa que obre el procés participatiu per definir totes les característiques de la nova recollida. En les properes setmanes s’han previst noves reunions per comunitats i, un cop decidit el model, es faran reunions i s’instal·laran punts informatius per lliurar el material necessari per implantar la nova recollida. A més de participar durant les reunions, la ciutadania pot fer propostes compartides al portal Decidim o escriure un correu a mataroneta@ajmataro.cat.

Es preveu que els nous sistemes es posin en marxa a finals de novembre. La recollida dels residus a la porta de casa o als contenidors comunitaris es farà en horari nocturn a partir de les 22 h. Cada nit caldrà deixar la fracció dels residus que toca segons el calendari establert. Inicialment, es preveu recollir dues fraccions per cada dia de recollida segons el següent calendari:

Dilluns: Vidre i Resta
Dimecres: Orgànica i Envasos
Divendres: Orgànica i Paper i cartró
Diumenge: Orgànica i Envasos

Els dimarts, dijous i dissabte no es preveu recollida.

El tèxtil sanitari (bolquers, compreses) es podrà deixar cada dia de servei en una bossa a part amb un adhesiu identificatiu. Recollirà els residus un vehicle amb dos compartiments per recollir de forma separada les dues fraccions que toquin cada dia.

Durant els primers mesos es farà un seguiment acurat del servei per tal d’evitar i resoldre qualsevol dificultat que pugui sorgir. Els veïns i veïnes podran utilitzar la nova app MataróNeta Connecta per, amb el seu codi usuari de la deixalleria, demanar cubells o bosses quan les necessitin i també enviar possibles incidències. També hi haurà un punt d’informació fix al Centre social del carrer d’Almeria, 20.

La implantació dels nous sistemes de recollida a Vista Alegre suposarà eliminar dels carrers del barri 17 àrees de contenidors.


Nous models innovadors de recollida selectiva

Mataró va engegar al 2021 el nou contracte del servei de recollida de residus, neteja viària i platges amb l’objectiu d’incrementar les xifres de reciclatge i la qualitat dels residus recollits, i millorar l’estat de neteja general de la ciutat. Amb el nou contracte, l’Ajuntament ha augmentat en 1,6 milions d’euros la despesa anual que destina als serveis de neteja i recollida de residus (s’ha passat de 10,2 a 11,8 milions), i la despesa per habitant destinada a aquests conceptes també ha crescut de 72,93 € per habitant i any (2020) a 92,72 € per habitant i any.

Fins ara ja s’han implantat models innovadors de recollida selectiva com la recollida a domicili de mobles i altres residus voluminosos, el porta a porta comercial, la recollida selectiva mòbil al Centre o el porta a porta a les urbanitzacions. Per posar en marxa aquests nous serveis i d’altres previstos l’Ajuntament va aconseguir un ajut de Compra Pública d’Innovació de l’Agència de Residus de Catalunya per valor de 3.479.949,82 €. L’ajut permetrà finançar prop del 50 % del cost total del projecte presentat (7.655.757,72 €).


Galeria d'Imatges

Publicat a