Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ministeri de Consum acredita la Junta Arbitral de Consum com entitat de resolució alternativa a nivell europeu

Escoltar

El Ministeri de Consum acredita la Junta Arbitral de Consum com entitat de resolució alternativa a nivell europeu

El Ministeri de Consum ha acreditat la Junta Arbitral de Consum de Mataró com entitat de resolució alternativa de litigis en matèria de consum a nivell europeu. A Catalunya, Mataró és un dels vuit municipis que han aconseguit aquest reconeixement juntament amb Sabadell, Terrassa, Barcelona, Lleida, Badalona, Vilafranca del Penedès i l’Hospitalet de Llobregat. Mataró compta des de l’any 1998 amb la Junta Arbitral de Consum que ofereix una via de resolució de conflictes ràpida, eficaç i gratuïta.

Amb data 1 de juny, el Ministeri de Consum ha acreditat a la Junta Arbitral de Consum de Mataró com a entitat de resolució alternativa de litigis em matèria de consum.

Amb aquesta acreditació es garanteix que aquest òrgan extrajudicial de resolució de conflictes municipal, resoldrà de forma imparcial, transparent i amb rigor jurídic, tots aquells conflictes de consum que les parts li encarreguen, amb la certesa i la seguretat que se seguirà un procediment on cada part podrà ser escoltada i podrà defensar els seus interessos, en igualtat de condicions i un òrgan arbitral, amb els coneixements i l'experiència necessària, dictarà una resolució justa i ajustada al dret, en un termini màxim de noranta dies, de forma gratuïta i amb caràcter vinculant i executiu per a les dues parts, que evita haver d'anar als jutjats perquè els conflictes en matèria de consum queden resolts definitivament.

Qui decideix sobre els assumptes són els òrgans col·legials, que poden estar formats per un àrbitre jurista, si el conflicte és per imports inferiors a 300 € o per tres àrbitres, si l’import del conflicte és superior. En aquest últim cas, formen part del col·legi arbitral, un representant del sector empresarial i un representant de les associacions de persones consumidores i presideix el col·legi arbitral un/a lletrat/da de l’Ajuntament de Mataró.

Les organitzacions i les associacions empresarials  que participen en la resolució dels litigis de la la Junta Arbitral de Mataró són: Negoci Empresa Mataró, el Gremi Provincial de Comerç de Mobles de Barcelona, el Gremi de Reformes d’Interiors de Catalunya (GREINCAT), la Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils i el Gremi de Tintorers i Bugaders,

i les associacions de persones consumidores que participen en la resolució de litigis de la Junta Arbitral de Mataró que són: l’Associació Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació (CUS), la FACUA, la Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya (UNAE) i l’Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (AICEC-ADICAE).

A Mataró hi ha 319 comerços i empreses adherides a la Junta Arbitral Municipal de Consum de Mataró, que es poden identificar fàcilment perquè tenen el logotip d'adhesió de l'arbitratge de consum als seus aparadors o a les portes de l'establiment. També es pot saber si una empresa o comerç està adherida a l'arbitratge, consultant el llistat que hi ha al web municipal, a l'espai de consum. Aquest distintiu és un símbol de qualitat i de responsabilitat de l'establiment, perquè indica als seus clients que, en cas de conflicte, l'empresa estarà disposada a utilitzar el sistema arbitral per resoldre'l, el que implica un avantatge per ambdues parts.

Tots els establiments i les empreses de la ciutat que desitgin adherir-se a aquest sistema i vulguin disposar del distintiu, poden sol·licitar-lo a la Junta Arbitral de Consum de Mataró, en qualsevol moment, també a la seu virtual de l’Ajuntament, sense cap cost.

Mataró, que compta amb la Junta Arbitral Municipal de Consum des de l’any 1998 integrada en l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, ha estat una de les vuit ciutats catalanes en aconseguir aquest nou reconeixement. Els altres municipis són Barcelona, Lleida, Sabadell, Terrassa, Badalona, Vilafranca del Penedès i l’Hospitalet de Llobregat. Entre els requisits, estudiats prèviament pel Ministeri, hi ha diferents aspectes de qualitat pel que fa als procediments, formació del personal, documentació aportada en cada expedients i d’altres que Mataró ha pogut acreditar.

Aquest any 2023, el Ministeri de Consum del govern espanyol  ha atorgat a la Junta Arbitral de Consum de Mataró una subvenció de 25.218,13 €  i el cost de funcionament d’aquest servei, durant l’any 2022 va ser de 68.645,615 €.

 

Atenció al consumidor

La ciutadania que vulgui accedir als serveis de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor o a la Junta Arbitral Municipal de Consum de Mataró han de trucar al 010, o accedir al web municipal, a l’espai de consum, per demanar cita prèvia o presentar la seva sol·licitud a la seu virtual.

Publicat a