Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Govern aprova el projecte del nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Mataró

Escoltar

La Junta de Govern aprova el projecte del nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Mataró

El nou equipament es destinarà al servei municipal de recollida i acollida d’animals i tindrà capacitat per a 70 gossos i fins a 80 gats. El projecte preveu que al costat s’hi pugui construir un segon equipament, en aquest cas privat, per desenvolupar l’activitat de protectora d’animals.

Distribució de l'equipament del futur CAAC
Distribució de l'equipament del futur CAAC

El tancament a mitjan de 2017 de les instal·lacions de l’antic Centre d’Acollida d’Animals Domèstics del carrer de Galícia, que no reunia les condicions òptimes ni per als treballadors ni per als animals allotjats, va suposar el trasllat d’aquest servei a la finca municipal de Cal Pilé. Aquest emplaçament, però, és provisional i cal construir un nou equipament per donar compliment a les necessitats i a la normativa vigent en matèria de benestar animal.

La solució plantejada per l’Ajuntament passa per implantar un doble equipament al carrer de Galícia, en l’àmbit de la modificació puntual del Pla General al sector de la carretera de Cirera. Els terrenys, que l’Ajuntament ha obtingut per ocupació directa abans de la reparcel·lació, se situen entre el túnel de l’autopista i la deixalleria. S’hi preveuen dos edificis contigus plantejats com si fos un únic equipament però que funcionarien de manera independent: un per al nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia (CAAC), des d’on dur a terme el servei municipal i que construirà l’Ajuntament, i l’altre per a les activitats de la Societat Protectora d’Animals de Mataró (SPAM), ara al refugi de Cal Pilé i que haurà de construir aquesta entitat.

La Junta de Govern va aprovar ahir el projecte bàsic i executiu del CAAC, és a dir de l’equipament on es desenvoluparia el servei municipal. El pressupost d’execució de les obres es d’1.623.277,79 € (IVA inclòs).

La construcció es planteja amb forma de pinta: tindrà un eix longitudinal on hi haurà l’edificació principal que farà façana amb el carrer de Galícia i a la vegada actuarà de coixí per als boxes dels gossos i gats, que se situaran en eixos transversals cap a l’interior de la parcel·la.

L’accés es realitzarà des de l’edifici principal, que serà d’entramat lleuger de fusta amb acabat exterior de xapa metàl·lica i coberta a dues aigües. A l’interior hi haurà una àrea de recepció amb un gran vestíbul, zona de informació i administració, i una aula polivalent per a grups. Des del vestíbul també s’accedirà a l’àrea de serveis, amb zona de lavabos, menjador i vestidors.

A la cara nord de l’edifici principal hi haurà una sala de cures equipada per fer intervencions, una sala d’hospitalització i un dispensari veterinari. Enfrontat a l’àrea clínica hi haurà l’àrea de magatzems d’aliments, neteja i residus.

Un distribuïdor exterior cobert permetrà el recorregut per les diferents alineacions dels boxes. Aquests tindran una superfície d’uns 8m² i estaran encarats a sud, amb una part coberta per l’aixopluc i una altra descoberta per permetre l’entrada del sol. Cada box pot allotjar fins a 3 gossos com a màxim i, cada dos compartiments, hi haurà un petit pati exterior on els animals podran passar la major part del dia i que també servirà d’accés. Disposaran d’abeuradors automàtics i tremuges per al menjar i es preveurà un sistema de lones per protegir i generar zones d’ombra quan sigui necessari.

El recinte per a gats estarà situat en el front nord-oest. Es tracta d’un recinte tancat amb un gran pati propi reixat amb vegetació.

La tanca perimetral de l’equipament es resoldrà com a una tanca acústica i vegetal, generant un coixí verd per garantir la màxima protecció acústica i visual.

El projecte del CAAC afecta a una superfície total de parcel.la de 2.175,85 m2 i també a la urbanització de talussos i voreres exteriors que ocupen una superfície conjunta de 446,46 m2.

Un cop aprovat inicialment per la Junta de Govern, el projecte se sotmetrà ara a un termini de 30 dies hàbils d’informació pública i, si no es presenten al·legacions, es donarà per aprovat definitivament. Caldrà després licitar i adjudicar les obres que, un cop iniciades, tindran un termini d’execució de 12 mesos.


Galeria d'Imatges

Publicat a