Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La nova Ordenança de Civisme i Convivència endureix les mesures contra el botellot i les molèsties en l’espai públic

Escoltar

La nova Ordenança de Civisme i Convivència endureix les mesures contra el botellot i les molèsties en l’espai públic

El document, aprovat inicialment en el Ple de març, aposta per la prevenció per evitar les conductes incíviques que pertorben la convivència pública i veïnal.

El Ple de març ha aprovat inicialment la nova Ordenança de Civisme i Convivència. El document vol donar resposta a les noves sensibilitats i demandes de la ciutadania pel que fa a conductes que pertorben el normal desenvolupament de la convivència pública i veïnal, i que no es troben concretades a la vigent Ordenança de Civisme.


La nova Ordenança pretén donar resposta a quatre objectius principals:

-Incorporar a la regulació normativa les noves preocupacions i peticions ciutadanes en l’àmbit de la convivència i el civisme, posant especial èmfasi en les mesures per acabar amb el botellot, per minimitzar les molèsties provocades per persones i activitats, i per evitar usos inapropiats de l’espai públic.

-Potenciar les estratègies preventives mitjançant la promoció de la convivència, i les mesures correctives i reeducadores a través de programes de sensibilització, intervenció socioeducativa i mediació. Aquestes estratègies es completaran amb l’aplicació d’un règim sancionador sobre aquelles conductes més negligents.

- Dotar de més instruments a la Policia Local, agents cívics i altres serveis municipals de l’àmbit de la seguretat, la convivència i el civisme, en la prevenció de conductes incíviques i, si s’escau, en la seva sanció.

-Adequar i simplificar la normativa, i posar-la en concordança amb altres ordenances municipals que incideixen en altres àmbits específics d’interacció personal, social i de veïnatge, com ara el soroll, la neteja o la tinença animal, entre d’altres.

 

Un cop aprovada inicialment l’Ordenança de Civisme i Convivència, s’obre un període de 30 dies d’exposició pública per presentar al·legacions.

 

Principals novetats

El consum d’alcohol a la via pública; les molèsties produïdes per persones i activitats; els usos inapropiats de l’espai públic; les conductes atemptatòries contra la dignitat de les persones, i els danys i el vandalisme a l’espai públic són les principals conductes incíviques que s’han detectat després d’un triple d’anàlisi i participació (ciutadana, política i tècnica).

En referència al botellot, les principals novetats que preveu la nova Ordenança de Civisme i Convivència són: un increment de les sancions per consum d’alcohol a la via pública, que es tipifiquen com a greus, amb una sanció mínima de 450 €; l’extensió de la prohibició del botellot a tota la via pública i llocs de pública concurrència com ara espais privats d’ús públic; i la limitació per raons de seguretat pública de l’horari de venda d’alcohol en establiments comercials ordinaris a partir de les 23 h i fins a les 8 h de l’endemà.

Pel que fa a les molèsties a l’espai públic (parcs i places), s’estableix una limitació horària de l’ús general o de determinades activitats en aquells espais públics, parcs o places on no sigui possible evitar o reduir les molèsties derivades d’aquests usos o activitats; i es dota a la Policia Local de la potestat de desallotjar els espais públics en cas que es produeixin situacions d’incivisme.

Altres novetats que introdueix la nova Ordenança de Civisme i Convivència són la prohibició de l’emissió de música excessivament elevada a la via pública per part de persones o vehicles; l’obligació dels responsables dels establiments oberts al públic d’evitar el comportament sorollós dels seus clients; la prohibició de l’acampada de vehicles o persones al nucli urbà; o la prohibició de determinades conductes com la mendicitat o els grafits.

Publicat a