Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus demana un treball conjunt per a la conservació i renaturalització de la Riera d’Argentona

Escoltar

La Junta de Portaveus demana un treball conjunt per a la conservació i renaturalització de la Riera d’Argentona

La Junta de Portaveus, celebrada avui 5 de setembre, ha aprovat per unanimitat una Declaració institucional presentada pel grup del PSC per a la conservació i renaturalització de la Riera d’Argentona.

Tasques de neteja realitzades al febrer per l'Ajuntament de Mataró. Foto: Ajuntament
Tasques de neteja realitzades al febrer per l'Ajuntament de Mataró. Foto: Ajuntament

El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:

“La Riera d’Argentona es un conca fluvial de caràcter irregular que travessa el terme municipal de cinc municipis maresmencs (Dosrius, Òrrius, Argentona, Cabrera de Mar i Mataró) i que s’alimenta de l’aigua de pluja provinent d’aquests municipis.

La situació actual de la Riera a nivell paisatgístic i de biodiversitat és molt millorable. En els darrers anys, s’està perdent l’aqüífer, fins al punt que els seus pous cada cop tenen menys producció, i s’ha perdut una gran part de les aus que conformaven la seva biodiversitat.

A més, la presència de canya americana, una espècie invasora, representa un greu problema per a la conservació, renaturalització i impuls de la biodiversitat de la Riera.

En els últims anys, el municipi de Mataró ha fet una aposta decidida pel manteniment i neteja de la Riera. Malgrat això, els esforços d’un sol municipi no són suficients per aconseguir l’objectiu que la Riera d’Argentona recuperi la seva biodiversitat i esdevingui un espai sostenible, visitable i transitable pels veïns de la comarca.

Tenim una Riera amb un gran potencial que cal convertir en un autèntic eix natural al centre de la comarca del Maresme i un punt regulador contra possibles inundacions.

Per fer aquesta tasca, és necessari apostar per la recuperació de les aigües, creant espais en els que es pogués filtrar l’aigua i tornar a utilitzar i amb basses naturalitzades que permetessin l’arribada d’aus de ribera, tal com s’ha fet, per exemple, a Granollers amb la recuperació del riu Congost.

També cal intensificar el treball de neteja i manteniment constant de canya americana en tot el curs de la Riera i substituir-la per plantes autòctones que afavoreixin el retorn d’una biodiversitat potent.

És evident que per tirar endavant aquesta tasca és imprescindible la col·laboració, no només dels municipis afectats, sinó també de les institucions supramunicipals amb competències al respecte.

Cal el treball decidit i conjunt dels cinc municipis pels quals transcorre la Riera i cal, també, el lideratge del Consell Comarcal del Maresme i la participació de la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), organisme responsable dels espais fluvials i dels aqüífers llur actuació respecte a les rieres que transcorren per Mataró ha deixat molt que desitjar en els darrers anys.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents acords: 

1.-Instar els ajuntaments dels quatre municipis afectats, a més de Mataró, al Consell Comarcal del Maresme i a l’Agència Catalana de l’Aigua a la constitució i participació d’una taula de treball, amb representació política i tècnica, dedicada a la conservació i renaturalització de la Riera d’Argentona.

2.-Instar l’Agència Catalana de l’Aigua a augmentar els recursos econòmics i humans dedicats a la conservació i renaturalització de la Riera d’Argentona.

3.-Traslladar els presents acords als municipis de Dosrius, Òrrius, Argentona, Cabrera de Mar i al Consell Comarcal del Maresme i a  l’Agència Catalana de l’Aigua”.