Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal de Medi Ambient. 16/12/2003

Escoltar

Consell Municipal de Medi Ambient. 16/12/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatoria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del president es convoca  la sessió de constitució del Consell Municipal de Medi Ambient

Dia: dimarts 16 desembre

Hora: 19.30 h a 21.00 h

Lloc: Sala de Lleons de l'Ajuntament de Mataró, c. La Riera 48 2n.

Caràcter: ordinària

Núm.: 04/03

Amb l'ordre del dia següent:

1.- Constitució del Consell Municipal de Medi Ambient.

2.- Presentació de les persones participants i de l'organització que representen.

3.- Quins objectius ha de tenir i com s'organitza el Consell en la nova legislatura.

4.- Informacions generals.

5.- Torn obert de paraules.

S'adjunta a la convocatòria les persones nomenades i entitats que representen i el Reglament actual del Consell.

1- CONSTITUCIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT

El Consell Municipal del Medi Ambient és un organisme per a la participació ciutadana en les matèries de competència municipal que afectin de manera directa o indirecta al medi ambient; el seu àmbit d'actuació és la ciutat de Mataró.

Inicia la seva tasca l'any 1993. Una de les principals aportacions a la ciutat ha estat el seu protagonisme en el Fòrum Ambiental del 1997 que va articular el Pla d'Acció Ambiental vigent de l'Agenda 21 de Mataró aprovada al 1999.

2.- PRESENTACIÓ DE LES PERSONES PARTICIPANTS I DE L'ORGANITZACIÓ QUE REPRESENTEN

Es proposa realitzar una ronda de intervencions breus de totes les persones participants.

La finalitat és la presentació de l'entitat/organització a la que es representa, inclosa la de Ciutat Sostenible, els objectius de la mateixa i les actuacions realitzades i/o programades en la temàtica ambiental o de sostenibilitat.

3.- QUINS OBJECTIUS HA DE TENIR I COM S'ORGANITZA EL CONSELL EN LA NOVA LEGISLATURA

Les funcions del Consell Municipal del Medi Ambient són les següents:

  1. Rebre informació prèvia de les propostes d'acords municipals que afectin al medi ambient de Mataró, com ara:

  • Aprovació de determinacions urbanístiques que afectin o que modifiquin el sòl urbanitzable no programat i no urbanitzable.
  • Temes relacionats amb la gestió de tot tipus de residus.

  1. Fer propostes a l'Ajuntament per a la millora i protecció del medi ambient. Aquestes propostes seran canalitzades a través del Departament de Medi Ambient.
  2. Emetre informes i dictàmens en matèria ambiental quan ho demani el Conseller delegat de Medi Ambient.
  3. Canalitzar les opinions i els suggeriments dels particulars i entitats mataronines en l'àmbit de la protecció del medi ambient.

Es proposa fer l'exercici d'iniciar la concreció en objectius operatius, anuals o bianuals, del Consell i quina organització de treball ens hem de dotar per portar-ho a terme.

5.- INFORMACIONS GENERALS

Es proposa aquest punt per difondre les activitats que realitzem els diferents participants. En aquesta primera reunió pot semblar redundant amb el punt 2, però caldria diferenciar l'explicació general de qui som i que fem amb la de concretar alguna activitat que es faci a curt termini.

Quiteria Guirao Abellán

Consellera delegada de Ciutat Sostenible

Mataró, 9 de desembre de 2003