Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació. 20/11/2003

Escoltar

Mesa de Contractació. 20/11/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la Mesa de Contractació, es convoca la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 20 de novembre de 2003

Hora: 9:00 hores

Lloc: sala de reunions d'El Carreró, 13-15 (1r soterrani)

Ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2.- Obertura de pliques

.

2.1.- Exp. 110/2003: obres reurbanització de la Riera, entre els carrers Sant Josep i la Muralla de la Presó, de Mataró

3.- Proposta adjudicació

.

3.1.- Exp. 105/2003: adjudicació del servei de cobertura de l'assegurança de la responsabilitat civil derivada de l'ús i circulació dels vehicles que conformen la flota municipal de l'Ajuntament de Mataró a l'empresa "Estrella Seguros, CÍA de Seguros y Reaseguros, SA", per un import de 59.944,95.-EUR, IVA, inclòs.

3.2.- Exp. 96/2003: adjudicació de les obres per a l'execució del projecte per a l'adequació de les instal·lacions i redistribució d'espais a l'edifici del Servei d'Informació de Base de l'Ajuntament de Mataró, situat al C/ Alcalde Abril, núm. 9, de Mataró a l'empresa "Electricitat Boquet, SL", per un import de 134.400,95.-EUR, IVA, inclòs.

La Secretària de la Mesa de Contractació

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 17 de novembre de 2003.