Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Extraordinari

Escoltar

Ple Extraordinari

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l·Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper DIJOUS DIA 10 DE JUNY DE 1999 A LES 9 HORES DEL MATÍ, en la Sala de Plens d·aquest Ajuntament, per deliberar l·assumpte consignat en el següent

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA
1 Pressa de possessió del Sr. Pere Brun i Mares de Convergència i Unió com a Regidor de l·Ajuntament de Mataró.

Ho mana i signa l·Alcalde President Sr. Manuel Mas i Estela, a Mataró el vuit de juny de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General


Manuel Monfort i Pastor