Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari. 20/10/2003

Escoltar

Ple Municipal extraordinari. 20/10/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

7616/2003 de 15 d'octubre

Assumpte:

Convocatòria Ple extraordinari 20 d'octubre de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 20 d'octubre de 2003, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions autonòmiques de 16 de novembre de 2003.
  2. L'ALCALDE

    Manuel Mas Estela

    En dono fe,

    EL SECRETARI GENERAL

    Manuel Monfort Pastor