Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials. 03/02/2004

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials. 03/02/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, es convoca la sessió ordinària número 1.

Dia: 3 de febrer de 2004.

Hora: 9 h

Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre

1. Acta anterior del dia 8 de gener de 2004.

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials.

4. Decrets de llicències.

Obres majors

  ROSER TORRENT TRIADÓ € ROGER'S INVESTIMENTS GRUP, SL. € REFORMAS SEGUÍ, SL. € CONGELATS REUNITS, SA. € PROMOCIONES MOLINA PLA D'EN BOET I, SL. € J. MANEL GOMEZ VILALTA I MONTSE BLASCO CORTES € JOSE Mª AMORES FERNANDEZ € TUXMO, SL. € CESAR & RAMON ASSOCIATS, SL. € GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS 2010, SL. € CRISTOBAL RODENAS RUIZ € PROMOEGARA 99, SL. € VIDAL GRAU HORTA € DOMINGO ROJANO CAÑETE € PROMOTORA SINTAGMA, SA. € IOLANDA TRAPOTE OROS € DAVID MARTIN NAVARRO € FERNANDEZ RUZAFA, SL. € CRISPE CONSTRUCCIONES LARROSA, SL. € DOMINGO ROJANO CAÑETE € PROMOCIONES ISLA DE CAN CAMP, SL. € ELISABET DULLET I VALLS € MARESME PARK 2000 SL.

  Activitats.

  MATARO CAR , SA. € TRANSACCIONES TEXTILES ILTEX, SL. € TALLER CERDANYOLA, SL. € MARESME PARK 2000, SL. € JESUS ALAMO ABAJO € TALLERES CAYMA, SA. € CAROMA SCP € ARCO DUPLO, SA. € DRA. NATURALEZA, SL. € MUSTAPHA LHARRAK € ASISTENCIA SANITARIA INTERNACIONAL MAYTARONESA, SL. € IMMOBILIÀRIA OCEAN, SA. € SOCIETAT DE RESTAURADORS DE MATARÓ SETNSOVI, SLL. € DIA, SA. € BEN GUIAT, SL.

  5.  Línies d'actuació.

  Obres

  5.1 Proposta d'aprovació dels plecs de condicions econòmiques administratives particulars que regiran la contractació administrativa d'un enginyer per a portar la direcció facultativa de les obres del Projecte de distribuïdor de trànsit de la cruïlla de ronda Rafael Estrany-carretera de Mata i obra civil de soterrament de línies elèctriques.

  5.2 Proposta d'aprovació dels plecs de condicions econòmiques administratives particulars que regiran la contractació administrativa d'un arquitecte tècnic per a portar la direcció facultativa de les obres del projecte de distribuïdor de trànsit de la cruïlla de ronda Rafael Estrany-carretera de Mata i obra civil de soterrament de línies elèctriques.

  5.3 Informe proposta d'adjudicació de les obres de les obres del projecte d'urbanització de la plaça d'accés al CAP de Rocafonda i al CEIP Germanes Bertomeu.

  5.4 Informe proposta d'adjudicació dels treballs de control de qualitat de les obres del projecte d'urbanització de la plaça d'accés al CAP de Rocafonda i al CEIP Germanes Bertomeu.

  Ciutat Sostenible

  5.5 Subvencions 2004 per a programes de medi ambient i de promoció del desenvolupament sostenible.

  5.6 Programa de difusió de l'Alguer de Mataró € Fòrum 2004.

  Manteniment

  5.7  Informació sobre la campanya de replantada d'arbres a la ciutat durant l'any 2004.

  5.8  Proposta d'adjudicació del contracte de manteniment de les zones enjardinades de Mataró (març 2004 a febrer 2006).

  5.9  Proposta d'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OC" (carrers Mare de Déu de l'Esperança, Esteve Cortils, Umbria i altres).

  5.10  Proposta d'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OK" (ronda Cervantes, carrer Alcalde Rafael Carreras, Sor Lucil·la i altres).

  5.11  Proposta d'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "MI" (carrers Empordà, Burriac, passatge Urgell, Pla de Bages, Penedès i altres).

  5.12  Proposta d'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del projecte de reforma de l'enllumenat públic del quadre "OG" (carrer El Salvador, entre carrer Tàrrega i avinguda Perú, carrer Músics Cassadó, plaça Joan XXIII i altres).

  6.  Comissió de Govern

  Obres

  6.1  Aprovar l'Acta de recepció de les obres de reurbanització dels carrers de Na Pau, Sant Cristòfor, Xammar i Baixada de les Espenyes.

  6.2  Aprovar l'Acta de recepció de les obres de reurbanització del carrer Sant Francesc d'Assis.

  6.3 Aprovar inicialment el Projecte de renovació del clavegueram del carrer Ramon Berenguer, promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA.

  6.4  Aprovar inicialment el Projecte de col·lector del carrer Biada, promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró SA.

  Llicències

  6.5  Ordre d'enderroc a Club Tennis Les Sureres, del mur sobre vorera al c. Riu Ter, 4-6. (exp. 20010002 DIS).

  6.6  Ordre de retirada de rètols a 9 locals comercials de la ciutat .

  6.7  Desestimació del recurs de reposició de Promociones Cuevas Salis, SL, contra l'ordre retirada 3 rètols a la Via Europa , 202-218. (exp. 20020696 DIS).

  6.8  Desestimació del recurs de reposició de Sergi Regol Soler, contra l'ordre enderroc de cobert i porxo a la ctra. de Mata pk 3. (exp. 20030254 DIS).

  Manteniment

  6.9  Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MK" (carrer València).

  6.10  Aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "F" (av. President Companys, Ciutat Freta, pg. Pau Claris, pg. Comptes Mir i Borrell i altres).

  6.11  Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reforma de l'enllumenat públic dels carrers Antoni Gaudí, Sant Daniel, Creu d'en Fins, Sant Miquel, Joan Maragall, Sant Jordi, Ferrer i Dalmau i Calassanç Marqués (Quadre "MH").

  7.  Propostes al Ple.

  Obres

  7.1  Aprovació del Pla Director del clavegueram de Mataró, presentat per la gerència de la societat privada municipal "Aigües de Mataró" SA.

  7.2  Aprovació inicial del projecte constructiu d'implantació de la xarxa de clavegueram a la Urbanització de Santa Maria de Cirera "Les Sureres" i imposar contribucions especials per raó de l'execució de les obres àmbit Les Sureres.

  Urbanisme

  7.3  Aprovació del Text Refós del Pla parcial "Can Quirze".

  7.4  Aprovació inicial de la modificació de Pla General d'Ordenació Urbana àmbit "Ronda Barceló" i encàrrec a PUMSA de la gestió i urbanització de l'àmbit.

  Ciutat Sostenible

  7.5  Ratificació del Decret 125/2004 de 8 de gener d'acceptació de les condicions i prescripcions de la concessió administrativa dels mòduls de la platja.

  Precs i preguntes.

  La secretària de la CMI de Serveis Territorials

  Mª Lluïsa Guañabens Casarramona

  Mataró, 30 de gener de 2004.