Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de contractació. 25/11/2004

Escoltar

Mesa de contractació. 25/11/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Mesa de Contractació, es convoca la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 25 de novembre de 2004

Hora: 9:00 hores

Lloc: Sala de reunions d'El Carreró, 13-15, 1r soterrani

Ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2.- Obertura de pliques

.

2.1.- Exp. 81/2004: obres supressió barreres arquitectòniques c. Umbria, Amadeu Vives, Timbaler i Camí dels Caputxins.

3.- Proposta adjudicació

.

3.1.- Exp. 56/2004: declarar desert el conurs celebrat per a la contractació d'una campanya per a la sensibilització de la recollida de residus durant l'any 2004.

3.2.- Exp. 71/2004: adjudicació de les obres del projecte bàsic i d'execució del pavelló poliesportiu a Cirera, a favor de "Tiferca, SA" fins un import de 2.524.863'00 €.

3.3.- Exp. 74/2004: adjudicació del servei de cobertura d'assegurances per a l'Ajuntament de Mataró, de la següent manera:

  • lot 1: responsabilitat civil i administrativa patrimonial de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms, a favor de "Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros", fins un import de 138.700'24 €.
  • lot 2: danys materials ocasionats al patrimoni de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms a favor de "Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros", fins un import de 64.531'56 €.
  • lot 3: accidents del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms a favor de "Zurich España, Compañía de Seguros y Reaseguros", fins un import de 4.072'25 €.

 

La Secretària de la Mesa de Contractació

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 22 de novembre de 2004.