Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de seguretat i prevenció del 12/04/2005

Escoltar

Acta Consell Municipal de seguretat i prevenció del 12/04/2005

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT I PREVENCIÓ

Data: 12 d'abril de 2005

Caràcter: Ordinari

Hora: de 19.00 a 20.30

Lloc: Sala de reunions de Via Pública (Pl. Granollers, 11)

 

Hi assisteixen:

Sr. Ramon Bassas (vice-president)

Sra. Núria Calpe (Col·legi d'Advocats)

Sr. Manuel Catà (Bombers de Mataró)

Sr. Carlos Fernández (Federació d'Associacions de Veïns)

Sr. Antoni Flores (Cos Mossos d'Esquadra Mataró)

Sr. Joan F. Giménez (Policia Local de Mataró)

Sr. Jesús Acebedo (Cap Àrea Bàsica Cos de Bombers)

Sr. Octavi Nonell (Federació d'Associacions de Veïns)

Sr. Diego J. Fernández (Tècnic Mig Policia Local)

Sr. Jordi Canal (CATAC-IAC)

Sra. Montse Font (Cap Protecció Civil)

Sr. Luís Galan (PSC)

Sr. Jordi Puigvert (ERC)

Sr. Josep M. Teniente (Cap del servei de Salut)

Sr. Jordi Andreu (Unió de Botiguers)

Sr. Santi de Arcos (Creu Roja)

Sr. Lluís Clemente (Secretari)

Excusen la seva absència:

Sr. Joan Soler (Coordinador de l'Àrea de Via Pública)

Sr. Joan A. Baron (Alcalde)

Sr. Santiago Arqué (GINTRA)

Sr. Xavier Barburés (UGT)

Sr. Agustí Brullet (Federació d'Associacions i Gremis)

Sr. Francisco Cañadas (PSC)

Sr. Josep Filbà (Cambra de Comerç)

Sra. Luz Garcia (Servei de Benestar Social)

Sr. Santi Giménez (CiU)

Sr. Salvador Grabulosa (Patronat Municipal d'Esports)

Sra. Assumpta Lluch (Pla Municipal de Drogodependència)

Sra. Montserrat Martínez (Assistencial Club)

Sr. Rafael Milan (Patronat Municipal de Cultura)

Sr. Sergio Morales (IC-V)

Sra. Àngels Pérez (Unió Botiguers)

Sr. Jaume Roig (Coordinador Maresme CCOO)

 

ORDRE DEL DIA

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Es deixa en suspens pendent de rebre esmenes a l'acta anunciades pel Sr. Jordi Puigvert en relació a intervencions fetes en la sessió que no consten a l'acta.

S'esmena l'acta en el sentit de corregir que el Sr. Santi Giménez va assistir a la sessió.

 • Nomenament de dos vocals del consell per formar part del Consell de Ciutat.
 • El Sr. Bassas explica les motivacions de la creació del Consell de Ciutat, i manifesta que en la seva composició s'integren dos vocals del present Consell. Motivant la proposta de nomenament del Sr. Manuel Catà i la Sra. Núria Calpe, es dictamina favorablement la proposta.

  Restant nomenats els esmentats amb la seva acceptació representats al Consell de Ciutat.

 • Nomenament de tres vocals del consell per integrar-se en la sessió de participació ciutadana de la Junta Local de Seguretat.
 • Prèvia manifestació del Sr. Clemente sobre el sentit del punt de l'ordre del dia, destinat a anunciar la possibilitat legal de que a la Junta Local de Seguretat intervinguin membres de òrgans de participació ciutadana, es retira el punt de l'ordre per tractar-lo en una altre sessió.

 • Informació sobre la Constitució de la comissió organitzadora del 150 aniversari del cos de bombers a Mataró.
 • El Sr. Bassas explica que és un acte destinat a que la ciutadania conegui les activitats i serveis del Cos de bombers.

  El Sr. Jesús Acebedo manifesta que hi ha dos qüestions fonamentals a definir, per una banda la designació d'una persona per tal de definir a l'articulat les activitats a desenvolupar, i d'altra banda les qüestions econòmiques sobre el finançament dels actes.

  El Sr. Manuel Catà vol diferenciar aquestes qüestions de significació de mèrits de bombers que són protocolaries de les d'inauguració de la nova seu.

  El Sr. Octavi Nonell, el Sr. Lluís Galan i el Sr. Santi de Arcos es manifesten voluntaris a col·laborar en les activitats que es puguin desenvolupar.

  5. Memòria 2004 del Departament de Via Pública.

  Un cop lliurat als assistents un exemplar de la memòria 2004 del Departament de Via Pública, el Sr. Bassas destaca la disminució de l'accidentabilitat i la disminució de l'estadística de delictes i faltes.

  El Sr. Bassas, finalitzada la seva sessió, cedeix la paraula al Sr. J.F. Giménez Cernuda qui explica que el total de delictes i faltes des del 2003 s'ha disminuït en un 4,20%,, i que el nombre de denuncies a la Llei de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial s'ha incrementat un 16,59%. Continua l'explicació de les estadístiques lliurades destacant:

  1.- en matèria d'accidents que les causes majoritàries son la velocitat i la comissió d'infraccions.

  2.- que s'ha consolidat en termes generals el model de Policia de barri amb un alt nombre d'actuacions pròpies del servei .

  3.- s'ha consolidat el model l'activitat formativa preventiva i d'alternativa a la infracció.

  El Sr. Santi de Arcos posa en dubte la lògica de situació del vehicle-radar sobre les voreres per detectar infraccions de velocitat, i critica la passivitat dels agents enfront les infraccions comeses per vianants.

  El Sr. J.F. Giménez Cernuda comenta la realitat urbanística de llocs on la ubicació del radar resulta justificada en llocs de difícil enteniment des de la visió ciutadana.

  Arrel del debat que es produeix sobre la violència domèstica, el Sr. Ramon Bassas ofereix la possibilitat d'introduir un punt en l'ordre del dia de la propera sessió del Consell relatiu a aquest tema.

  El Sr. Octavi Nonell comenta que el tema de la violència domèstica es transversal i afecta a varis àmbits.

  La Sra. Montse Font explica l'existència actual d'un protocol que preveu el tractament multidisciplinari d'aquestes qüestions.

  6. Precs i preguntes.

  No hi van haver.

   

  El president Ramon Bassas i Segura

  El Secretari Lluís Clemente Marín