Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió informativa de Serveis Territorials 12/04/2005

Escoltar

Comissió informativa de Serveis Territorials 12/04/2005

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 8.

Dia: 12 d'abril de 2005.

Hora: 9h.

Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.

 

1.  Acta anterior del dia 29 de març de 2005.

2.  Despatx oficial

3.  Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials.

Llistat general

3.1. Decrets de Serveis Territorials des del número 2409 fins al número 2813, des de la data 21.03.2005 fins a 5.04.2005.

Urbanisme

3.2. JOSEP Mª AGUSTI I TURA € FERDIMAR, SL. € PROMOCIONES VISARON, SL. € CONCHI AGUILERA PLAZA € UNIO PARK 2000, SL. € RAMON COT FLORIACH € HABIT ARGENT, SL. € JUAN HIDALGO POZO € ROFISO, SL.

Ciutat Sostenible

3.3. JOSE SOLIS GUZMAN € CABRE JUNQUERAS, SA. € FRANCISCO SANTIAGO AGUADO € MIQUEL PEÑA ALONSO € JESUS MARTINEZ LOPEZ € J Y PUNT, SL. € GRUPO TEXTIL DOANHI, SL. € TALLERES HERRERA MATARO PLANXA, SCCL.

4. Línies d'actuació.

Obres

4.1. Aprovació del Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del Projecte de modificació de la tanca del pati de l'escola  bressol Les Figueretes mitjançant subhasta, tramitació ordinària y procediment obert.

4.2. Aprovació del Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del Projecte d'arranjament Circuit de Cross, mitjançant concurs, tramitació ordinària i  procediment obert.

4.3. Aprovació del Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de les obres del Projecte d'urbanització de la ronda Rafael Estrany. Mataró ( El Maresme),  per tramitació ordinària,  procediment obert i forma concurs.

4.4. Aprovació del Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació  del Projecte d'equipament i subministrament de mobiliari pel Centre d'Art per a nous creadors a Can Xalan, mitjançant subhasta, tramitació ordinària, procediment negociat sense publicitat.

4.5. Aprovació del Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació administrativa  d'assistència tècnica  d'un enginyer de camins, canals i ports  per portar  la  direcció facultativa de les obres del Projecte  d'urbanització de la ronda de Rafael Estrany, mitjançat subhasta, tramitació ordinària, procediment negociat.

4.6. Aprovació del Plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regiran la contractació administrativa  d'assistència tècnica  d'un arquitecte tècnic  per portar  la  direcció tècnica, el programa de control de qualitat i coordinació de Seguretat  i Salut  de les obres del Projecte  d'urbanització de la ronda de Rafael Estrany , mitjançat subhasta, tramitació ordinària, procediment negociat.

4.7. Informe-proposta  d'adjudicació de les obres  del Projecte de construcció de nova rotonda al carrer Energia del Polígon industrial Mata-Rocafonda.

Ciutat Sostenible

4.8. Informació sobre la substitució de la senyora Àngels Pérez Vergés en representació de la Unió de Botiguers de Mataró, com a membre del Consell Municipal de Medi Ambient, pel senyor Enric Riera i Masjuan.

Manteniment

4.9. Proposta d'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del servei d'assistència tècnica per a la realització d'auditories dels equipaments esportius municipals.

4.10. Proposta d'adjudicació del servei de manteniment d'alarmes d'intrusió i contra incendis en edificis municipals i edificis escolars des del segon trimestre de 2005 al primer trimestre de 2007.

Serveis

4.11.  Proposta d'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació de la homologació de gestors i transportistes dels residus recollits a les deixalleries de la ciutat durant els anys 2005 i 2006.

 

5. Junta de Govern Local

Obres

5.1. Aprovació inicial del Projecte de col·lectors al casc urbà. Col·lectors carrer Moreto i carrer arquebisbe Creus.Mataró, promogut per Aigües Mataró SA.

5.2. Aprovació inicial  del Projecte de col·lectors al casc urbà. Col·lector carrer Pasqual Madoz, entre el Rierot i Camí Ral, promogut per Aigües Mataró SA.

Urbanisme

5.3. Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació UA-48 Camí Ral-Hospital.

5.4. Aprovació inicial Modificació Pla especial del Port.

5.5. Ordre de retirada de rètols a l'av. Gatassa, 95 bxs.  (exp. 20030310 DIS).

5.6. Ordre de retirada de rètol a l'av. Gatassa, 87 bxs.  (exp. 20050011 DIS).

5.7. Ordre de retirada de rètol al c. Fradera i Llanes, 2 bxs.  (exp. 20050039 DIS).

5.8. Ordre de retirada de rètol al c. Sant Benet, 62 bxs.  (exp. 20050103 DIS).

5.9. Ordre de retirada de rètol al c. Churruca, 74 bxs.  (exp. 20050106 DIS).

Manteniment

5.10. Aprovació del Pla director de l'arbrat viari de Mataró, de la Catalogació d'arbres i arbredes exemplars del municipi de Mataró i del Pla d'actuació pels arbres catalogables de Mataró.

6.  Precs i preguntes.

 

La secretària de la CMI de Serveis Territorials

Mª Lluïsa Guañabens Casarramona

Mataró,  8 d'abril de 2005.