Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de contractació. 14/12/2006

Escoltar

Mesa de contractació. 14/12/2006

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 14 de desembre de 2006

Hora: 9:00 hores

Lloc: sala de reunions d'El Carreró, 13-15 (1r subterrani)

Ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2.- Obertura de pliques.

2.1.- Exp. 125/2006: subministrament d'infraestructura de telefonia IP.

3.- Proposta d'adjudicació

3.1.- Exp. 113/2006: desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'obres sobre W4, a favor de l'empresa "STE Consulting, SA", fins un import de 69.400'00 €, IVA inclòs.

3.2.- Exp. 114/2006: desenvolupament i implantació d'una aplicació d'expedients de llicències d'activitats sobre W4, a favor de l'empresa "STE Consulting, SA", fins un import de 147.000'00 €, IVA inclòs.

3.3.- Exp. 108/2006: servei de desenvolupament d'una infraestructura de definició i gestió de documents en l'estándar XML, a favor de l'empresa "Tecsidel, SA", fins un import de 92.875'44 €, IVA inclòs.

3.4.- Exp. 109/2006: servei de conservació i manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat de Mataró, durant els anys 2007 i 2008, a favor de l'empresa "Electricitat Boquet, SL", fins un import de 1.475.929,75 €, IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte.

4.- Proposta de ratificació.

4.1.- Exp. 129/2006: informar favorablement la ratificació del decret d'adjudicació del servei d'organització i gestió de les fires de l'infant.

La Secretària de la Mesa de Contractació

 

 

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 12 de desembre de 2006