Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari. 23/02/2006

Escoltar

Ple extraordinari. 23/02/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1507/2006 de 20 de febrer

Assumpte:

Convocatòria i Ordre del dia Ple extraordinari 23 de febrer de 2006.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2006 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 23 de febrer de 2006, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

PROPOSTA CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS

1 Aprovació del Pla d'Actuacions per al Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar


En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor