Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. 24/10/2006

Escoltar

Acta Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. 24/10/2006

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL


Núm. de sessió: 41

Caràcter: ordinari

Dia: 24 d'octubre de 2006

Horari: de 20:15 h a 21:30 h


Hi assisteixen:

M. Rosa Cuscó i Alberó vice-presidenta Consellera delegada de Participació,

Cooperació Internacional i Dona

Antoni Castellví Mayans vocal Grup Municipal de CiU

Joaquim Montserrat vocal As. d'Amics del Bisbe Joan Godayol

Lamin Cham (substitut) vocal As. Club Jama Kaffo

Michel Badji vocal As. Planeta

Ana Maria Gómez Cantador vocal As. Catalana d'Amics del Poble Saharauí

Francesc Vea Castells vocal As. d'Amics de l'Escola Pia al Senegal

Joaquim Tarragó Roqueta vocal As. Haribala

Jeroni Escoda Canals vocal Fundació Grup Tercer Món-Mataró

Ramon Domenich Puyol vocal Assemblea local de la Creu Roja

Xavier Manté Bartra vocal Persona de reconegut prestigi

Arturo Fernández Jaria vocal SED-Mataró

Isabel Ruiz Llamas vocal Fundació Josep Comaposada

M. Àngels Briansó Montoro vocal Cap de la secció de Civisme i Cooperació

M. Dolors Fernàndez Alegre vocal Tècnica de cooperació i secretària tècnica


S'excusen:

Joan Antoni Barón Espinar president Alcalde-president

Esteve Terradas Yus vocal Conseller delegat de Presidència

Àngel Puig Boltà vocal Coral Primavera per la Pau

Antoni Roy vocal As. Amics de la República Dominicana


No hi assisteixen:

Genoveva Andreu i Lahoz vocal Grup Municipal del PSC

Antoni Guirao Motis vocal Grup Municipal d'ICV-EUiA

Josepa Rivas Gimeno vocal Grup Municipal d'ERC

Estrella Fernández Domínguez vocal Grup Municipal del PPC

Abdelhak Elhadoutti vocal Federació As. De Veïns

Raquel Prados Fernández vocal Fundació Intermón-Oxfam

Esteban Martínez vocal Fundació Pau i Solidaritat

Momodou Sillah vocal As. al Sandaga

Núria Gil vocal As. ANAFA

Juju Sumundu vocal As. Sabusire

Desenvolupament de la sessió:

 • Abans de passar al primer punt de l'ordre del dia, la senyora M. Rosa Cuscó presenta la senyora Isabel Ruiz com a nova representant de la Fundació Josep Comaposada al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del 23 de maig de 2006

 • S'aprova l'acta.

   2.  Informació de les entitats

 • As. Jama Kaffo

 • El senyor Lamin Cham disculpa la presència del senyor Sheriff i informa del projecte NAAFA i comenta que s'està a punt d'acabar la tercera fase del projecte amb la vinguda de tres professionals de l'Hospital de Banjul a l'Hospital de Mataró. Es preveu la vinguda pels primers mesos de l'any 2007.
  • As. Haribala

  • El senyor Joaquim Tarragó informa que ja s'ha editat el butlletí número 8.
  • Durant aquests mesos s'han portat a terme les següents activitats:
   • 2 Xerrades- col·loqui al Racó de l'Aliança: amb el senyor Manuel Roca (març) i el senyor Josep Fradera (juny).
   • Fira Solidària Arenys de Munt (setembre).
   • Fira de Cabrils (agost).

   • El 21 de juliol es va celebrar un Sopar Solidari que va comptar amb la presència del secretari de la contrapart de l'Índia i els pares d'en Parkasch. Al sopar, hi van assistir unes 120 persones. Es va passar el DVD de les obres del centre d'Acollida.
   • Del 2 al 18 d'agost es va organitzar un viatge a l'Índia per visitar el projecte agrícola, els apadrinaments i les obres del nou Centre d'Acollida.

   • As. Amics de l'Escola Pia al Senegal

   • El senyor Francesc Vea informa que el mes de juliol es va realitzar un viatge al Senegal per fer un seguiment dels projectes que s'han realitzat i el nou projecte que ha començat. Aquest viatge ha servit per conèixer el responsable del nou projecte.
   • Hi ha la intenció de presentar el projecte finalitzat de Toubakota coincidint amb les Jornades de Futbol Solidari.
   • SED-Mataró
   • El senyor Arturo informa que aquest estiu han marxat 6 voluntaris, 2 a Bolívia i 4 a Paraguai. A Bolívia s'ha donat suport a projectes de reforç escolar i a Paraguai, a projectes de reconstrucció d'habitatges.
   • Informa que en aquests moments ja estan preparant la Campanya de Nadal que es portarà a terme el 3 de gener.
   • Fundació Grup Tercer Món-Mataró
   • El senyor Xavier Manté informa de l'acció externa de la Fundació.
   • Conferència sobre Comerç Just a Pineda.
   • Fira Comerç Just a Malgrat.
   • Informa que actualment estan preparant la Campanya de Nadal amb l'oferta de regals i paneres.
   • El senyor Jeroni Escoda informa de les activitats portades a terme durant aquests mesos:
   • El dissabte 27 de maig, a la plaça de l'Ajuntament, es va organitzar la festa del Comerç Just. Hi va participar molta gent.
   • S'han organitzat tres xerrades sobre la problemàtica de l'aigua: Aigua per al Sahel (25 de maig); La vida al desert (juny) i Els deserts: realitat i alternativa (juny).
   • El mes d'agost, ell i en Xavier, van viatjar a Chiapas per visitar MUSA i Unión de la Selva. Han comprovat que les dones han evolucionat bastant respecte a l'organització dels homes i això produeix certes friccions amb les dues organitzacions.
   • Informa que el 5 d'octubre va iniciar-se les activitats del curs amb un concert del Grup Mambré.
   • Creu Roja
    • El senyor Ramon Domenich informa de dos cursos de formació que tenen previstos realitzar properament:

    • Curs informació per a immigrants llatinoamericans.
    • Seminari sobre Drets Humans.

    • Durant el primer trimestre de l'any 2007 es portaran a terme xerrades sobre Drets Humans a les escoles.
    • El diumenge 1 de novembre, dia de les eleccions autonòmiques, la Creu Roja tindrà un servei per a minusvàlids.

    • As. Amics del bisbe Joan Godayol
   • El senyor Joaquim Montserrat informa que ell i l'Antoni Castellví van viatjar al Perú per conèixer la nova entitat que farà de contrapart en el nou projecte. Està formada per 6 persones que han estat col·laboradores del bisbe Joan Godayol. L'Associació disposa d'un local propi. Han comprovat que estan animats i disposats a treballar en el projecte. També han pogut conèixer i establir contactes amb el substitut d'en Joan Alonso.
   • Han visitat el lloc on es construirà la casa d'Acollida. El solar ha estat una donació de l'Alcalde a la Comunitat Campesina. En l'actualitat ja ha començat la construcció. La casa d'Acollida contempla mòduls per a 12 persones amb sala d'estudi i bany.
   • Comunica que en Joan Godayol ja està a Mataró i que s'ha incorporat a la Junta de l'Associació.
   • La Caixa Laietana ha fet una aportació de 15.000 euros per construir una altra casa d'Acollida per a 32 persones. Aquesta casa es vol finançar amb aportacions de la Caixa Laietana, socis, la campanya de Nadal i aportacions d'en Joan Alonso.
   • Fundació Josep Comaposada
    • La senyora Isabel Ruiz informa que la Fundació té experiència en temes de cooperació al Salvador i al Marroc. Treballen en temes de formació, sindical, dones i habitatge. Al Marroc tenen una oficina oberta.
    • Informa que volen presentar a l'Ajuntament un projecte de formació de lideratge per a 30 joves al Salvador.
    • Associació Planeta
    • El senyor Michel Badji exposa que la contrapart AJAEDO va enviar un dossier explicant el desenvolupament dels projectes. Ara estant esperant el document definitiu.

    Finalitzada la informació de les entitats la senyora M. Rosa Cuscó pregunta als assistents com se senten les persones de les comunitats on es col·labora.

    • El senyor Arturo Fernàndez comenta la realitat que es viu al Paraguai i les dificultats que tenen el país arran de la droga. Parla del paper de la dona i creu que és un tema a treballar en els projectes de desenvolupament.
    • El senyor Xavier Manté expressa que els recursos enviats han donat rendiment i han afavorit l'autoestima a les dones i han potenciat la reivindicació dels seus drets. L'alfabetització ha estat un dels elements importants.
    • El senyor Michel Badji comenta que a Casamance, després d'haver viscut uns anys de conflictes , hi ha grups que, aprofitant el moment de Pau, volen desenvolupar projectes.
    • El senyor Lamin Cham diu que ha constatat que el govern i l'Hospital de Banjul valoren positivament que la interlocució dels projectes fos un col·lectiu d'immigrants.

       3.  Informació programa Mataró Ràdio "Altaveu"

    • La senyora M. Dolors Fernàndez informa que el programa s'emet setmanalment i que les periodistes demanen la col·laboració de les entitats tenint en compte que el programa és del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.
    • Es convida a les entitats que hi estiguin interessades que deleguin una persona per formar part de la Comissió. Es comenta que la funció de la Comissió és preparar els programes per a cada mes i facilitar informació a les periodistes.
    •    4.  Nit de la Solidaritat 2007. Celebració de la 10 edició.

     • La senyora M. Dolors Fernàndez exposa que l'any 2007 es celebra els 10 anys de la Nit de la Solidaritat i explica els elements nous que es proposen tirar endavant.
      • Una exposició: sobre aquests 10 anys amb informació de les persones convidades i ressaltant alguns conceptes exposats.
      • Edició d'un DVD: amb imatges dels projectes que desenvolupen les entitats i entrevista amb algun representant.
      • També s'avança la data de la celebració que es preveu que sigui el 16 o el 23 de març de 2007.
      • El senyor Xavier Manté proposa que es faci arribar a totes les cases la informació de la destinació de l'1%.
      • La senyora M. Rosa Cuscó comenta que mitjançant el butlletí municipal "mésmataró" es pot arribar a totes les famílies. De totes maneres s'estudiarà la proposta.

         5.  Conveni Diputació de Barcelona

      • La senyora M. Àngels Briansó explica que l'Ajuntament de Mataró signarà un conveni amb la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de les activitats del Pla de sensibilització 2006-07. Aquest conveni aporta 20.000 euros per a l'any 2006 i 20.000 per a l'any 2007.
      • Aquestes aportacions es destinaran a activitats de sensibilització, que fins ara es finançaven amb l'1%. El conveni ens permetrà que de l'1% es puguin destinar més recursos per a projectes de cooperació al desenvolupament.
      • Aquesta subvenció de la Diputació de Barcelona, ajudarà a finançar la celebració de la 10 edició de La Nit de la Solidaritat amb l'edició del DVD i l'exposició , entre d'altres activitats.

       

         6.  Torn obert de paraules

      • La senyora M. Rosa Cuscó exposa que és important la implicació de les entitats en la programació de les activitats del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. Comenta que a l'acte de presentació de l'Agenda Llatinoamericana del dia 17 d'octubre hi va haver molt poca participació.
      • La senyora M. Dolors Fernàndez sol·licita que les entitats facin arribar les activitats que tenen previstes per informar al programa de "Altaveu" i penjar-les a la web de l'Ajuntament.
      • Es recorda que la propera activitat que s'organitza des del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional serà el 12 de desembre amb la presentació de la Campanya "La realitat dels Objectius del Mil·lenni", amb la participació de la senyora Àngels Mataró, directora de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya. Es convida a les entitats que difonguin l'activitat entre els seus socis.
      • El senyor Arturo Fernàndez pregunta sobre la "Campanya Aixeca't" contra la pobresa i que sembla que aquí a Catalunya no s'ha fet res.
      • S'informa que a Catalunya el dissabte 14 es va portar a terme a Barcelona un seguit d'activitats i que l'Ajuntament de Mataró, com a institució es va adherir a la campanya.
      • No havent-hi res més a dir, la vice-presidenta aixeca la reunió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.


       La secretària, vist i plau,

       la vice-presidenta

        

        

        

        

       M. Dolors Fernàndez Alegre M. Rosa Cuscó i Alberó

        

        

       Mataró, octubre de 2006